МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНА – НАТО В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Автор(и)

  • Павло Миколайович Проховник Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів), Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7278-9184

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.37.2022.98-114

Ключові слова:

НАТО, Україна, міжнародне співробітництво

Анотація

У статті проаналізовано історичний аспект становлення законодавства України у сфері міжнародного військового співробітництва, імплементацію міжнародних договорів різного рівня в національному законодавстві України. Головний акцент зроблено на реалізації міжнародного військового співробітництва України з інозем­ними державами і міжнародними організаціями в умовах ведення гібридної війни Російської Федерації проти України. Співробітництво України з Альянсом ґрунту­ється на змістовній правовій базі, закладеній наприкінці ХХ століття. В умовах агресії Російської Федерації українською владою у військово-політичній сфері здійснено серію практичних заходів, які сприяли ефективній протидії російській агресії. Серед них: відмова від позаблокового статусу, закріплення євроатлан­тичного вектору розвитку держави в Конституції України, ухвалення нової Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини, інших законодавчих та нормативно-правових актів, зокрема Закону України «Про національну безпеку». Таким чином сформовано стратегічний фундамент для реформ та суттєвого зближення України з НАТО.

Біографія автора

Павло Миколайович Проховник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

ад'юнкт

Посилання

«Незалежна демократична Україна – ключ до євроатлантичної безпеки» – Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел. URL: http://www.na.mil.gov.ua/index.php/2018/03/20/nezalezhna-demokratychna-ukrayina-klyuch-do-yevroatlantychnoyi-bezpeky-golova-vijskovogo-komitetu-nato-general-petr-pavel/ (Дата звернення: 06.12.2021).

«Практична співпраця України з НАТО поглиблюється в різних сферах», — зустріч Президента України та Генсека Альянсу. URL: http://www.na.mil.gov.ua/index.php/2018/12/13/praktychna-spivpratsya-ukrayiny-z-nato-poglyblyuyetsya-v-riznyh-sferah-zustrich-prezydenta-ukrayiny-ta-genseka-alyansu/ (Дата звернення: 22.11.2021).

«Технічну сумісність зі стандартами НАТО нових українських кораблів враховано ще на етапах їх проектування». URL: http://www.na.mil.gov.ua/ index.php/2018/02/03/tehnichnu-sumisnist-zi-standartamy-nato-novyh-ukrayinskyh-korabliv-vrahovano-shhe-na-etapah-yih-proektuvannya/ (Дата звернення: 22.11.2021).

В Брюсселі відбулося екстренне засідання Комісії Україна – НАТО URL: https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/news/19550-v-bryusseli-vidbulosya-jekstrenne-zasidannya-komisiji-ukrajina-nato (Дата звернення: 05.11.2021).

В Брюсселі підписано Імплементаційну угоду щодо проекту Трастового фонду НАТО із знешкодження вибухонебезпечних предметів та протидії СВП. URL: http://www.na.mil.gov.ua/index.php/2018/12/14/v-bryusseli-pidpysano-implementatsijnu-ugodu-shhodo-proektu-trastovogo-fondu-nato-iz-zneshkodzhennya-vybuhonebezpechnyh-predmetiv-ta-protydiyi-svp/ (Дата звернення: 10.11.2021).

Велігодський Д.В., Мальцева Є.В. Особливості нормативно-правового регулю¬вання співробітництва України з НАТО у 1991–2004 роках URL: http://sn-law.cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/12/002_veligod.pdf (Дата звернення: 10.11.2021).

Взаємовідносини України з НАТО URL: http://195.78.68.18/minfin/control /uk/publish/printable_article?art_id=40169 (Дата звернення: 10.11.2021).

Військова євроінтеграція: як Україна виконує свої безпекові зобов’язання за угодою з ЄС. URL: https://cacds.org.ua/?p=6277 (Дата звернення: 10.11.2021).

Декларація Уельського саміту видана главами держав та урядів, які брали участь у засіданні Північноатлантичної ради в Уельсі. URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_112964.htm?selectedLocale=uk (Дата звернення: 10.11.2021).

Для ширшого визнання нашої зброї у світі її необхідно випробовувати за стандартами НАТО. URL: http://www.na.mil.gov.ua/index.php/2018/02/01/dlya-shyrshogo-vyznannya-nashoyi-zbroyi-u-sviti-yiyi-neobhidno-vyprobovuvaty-za-standartamy-nato/ (Дата звернення: 17.07.2020).

Етапи розвитку Комісії Україна – НАТО. URL: https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-ato/komisiya-ukrayina-nato/etapi-rozvitku-komisiyi-ukrayina-nato (Дата звернення: 25.12.2021).

Збройні сили України: курсом до НАТО. Розповідає головнокомандувач Збройних Сил України, генерал армії Віктор Муженко. URL: https://hi-tech.ua/article/zbroyni-sili-ukrayini-kursom-do-nato/(Дата звернення: 25.12.2021).

Ліпкевич С.Я. Правові аспекти співробітництва України з НАТОURL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/1541/1/28.pdf (Дата звернення: 25.12.2021).

Міжнародне співробітництво. Біла книга 2012. Збройні сили України. Київ, 2013. С. 49.

На саміті НАТО Москву критикують за дестабілізацію ситуації в Україні. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/09/140904_nato_summit_poroshenko_sx (Дата звернення: 25.12.2021).

НАТО і Україна підписали Дорожню карту військово-технічного співробіт-ництва. URL: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/news_125994.htm (Дата звернення: 25.12.2021).

НАТО підтвердило прагнення України до членства в Альянсі. URL: https://tyzhden.ua/News/216661 (Дата звернення: 25.12.2021).

Особливе партнерство України з НАТО. URL: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/internationalorganizations/nato (Дата звернення: 25.12.2021).

Павлюк М. Україна-НАТО: правовий аспект. Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – 2008. – №4. – С.41.

Партнерство з НАТО. Біла книга 2013. Збройні сили України. Київ, 2014. С. 56.

Поляков Л. Співпраця Україна — НАТО: про що йде мова? URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planeti/spivpracya-ukrayina-nato-pro-shcho-yde-mova (Дата звернення: 25.12.2021).

Президент підписав Закон про відмову від позаблокового статусу України. URL: http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-providmovu-vid-pozablokovogo-statu-34460 (Дата звернення: 22.11.2021).

Президент підписав Указ «Про річні національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО». URL: http://www.na.mil.gov.ua/index.php/2018/10/02/-prezydent-pidpysav-ukaz-pro-richni-natsionalni-programy-pid-egidoyu-komisiyi-ukrayina-nato/ (Дата звернення: 22.11.2021).

Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році: Рішення Ради Національної безпеки України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/-n0008525-10#Text (Дата звернення: 22.11.2021).

Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності оборонно-промисло-вого комплексу України: Указ Президента України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/¬laws/show/1245/2010#Text (Дата звернення: 29.09.2020).

Рада закріпила в Конституції курс на ЄС і НАТО. URL: https: //www.slovoidilo.ua/2022/01/12/novyna/svit/rosiya-ne-maye-prava-veto-shhodo-vstupu-ukrayiny-nato-stoltenberh (Дата звернення: 22.11.2021).

Рішення РНБО від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюле-тень України». Уведено Указом Президента України від 6.06. 2016 року № 240/2016 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України». URL: www.rnbo.go.ua/documents/424.html (Дата звернення: 22.11.2021).

Росія не має права вето щодо вступу України до НАТО – Столтенберг. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2635688-rada-zakripila-v-konstitucii-kurs-na-es-i-nato.html (Дата звернення: 5.02.2022).

Співпраця з НАТО. Біла книга 2018. Збройні сили України. Київ, 2019. С. 140.

Співробітництво з ЄС. Біла книга 2014. ЗСУкраїни. Київ, 2015. С. 62.

Співробітництво з НАТО. Біла книга 2015. ЗС України. Київ, 2016. С. 75,77.

Співробітництво з НАТО. Біла книга 2016. ЗСУкраїни. Київ, 2017. С. 88.

Співробітництво з НАТО. Біла книга 2017. ЗСУкраїни. Київ, 2018. С. 128.

Співробітництво у сфері реформування сектору безпеки. URL: https: //khryst-rda.gov.ua/spivrobitnictvo-u-sferi-reformuvannya-sektoru-bezpeki-12-10-04-27-02-2019/ (Дата звернення: 22.11.2021).

Україна виконує завдання по адаптації законодавства і ЗСУ до стандартів НАТО, – Парубій. URL: http://www.na.mil.gov.ua/index.php/2018/10/19/ukrayina-vykonuye-zavdannya-po-adaptatsiyi-zakonodavstva-i-zsu-do-standartiv-nato-parubij/ (Дата звернення: 12.12.2021).

Україна і НАТО: саміт слабких надій і обмежених можливостей. URL: https://www.dw.com/uk (Дата звернення: 12.12.2021).

Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_002#Text (Дата звернення: 22.11.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-07

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ