ОБОРОННЕ БУДІВНИЦТВО НА р. ВЕРЕЩИЦЯ НА ТЛІ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ ПРИКОРДОННІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІІ – ХІV ст.

Автор(и)

  • Святослав Володимирович Терський Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0177-8087

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.37.2022.115-123

Ключові слова:

мережа укріплень, оборонне будівництво, військово-політична ситуація, долина р. Верещиця, Галицько-Волинська держава

Анотація

Долина р. Верещиця – одна з вузлових територій галицько-волинського прикордоння, протягом ХІ–ХІV ст. була ареною військових протистоянь у боротьбі за оволодіння Галичиною, а також порубіжжям удільних Звенигородського та Перемишльського князівств. Центральна її частина разом із літописним Городком сформувалася на перетині стратегічних шляхів із Перемишля до Галича та з Белзької землі до Галицької.

Військові дії 1219 – 1220 рр., коли угорський король Андрій зайняв Перемишль (і, значить, усю волость), а вірний йому галицький боярин Судислав Бернатович посадив своїх людей у Городку на Верещиці, знайшли відображення в літописах. Однак конкретний перебіг цих подій доволі скупо відображений в писемних джерелах.

Розташоване в нижній течії р. Верещиця, поряд з долиною р. Дністер у с. Березець городище поки археологічно слабо вивчене. Потужні та колись протяжні вали, які оперізували це невідоме з літописів місто, свідчать про існування тут значного дружинного осередку. Місто було центром густозаселеної частини т.зв. наддні­стрянського опілля. Досліджено предмети, які свідчать про військову справу. Знахідки візантійських свинцевих печаток, ймовірно, вказують на присутність у цьому місті представників вищого духовенства. Натомість на менш родючих піщанистих землях Малого Полісся у верхів’ях р. Верещиця розташувалися дрібні боярські володіння.

З врахуванням результатів найновіших археологічних розвідок на цій території охарактеризовано історичну роль давніх укріплень долини р. Верещиця. Встанов­лено їх датування. Проаналізовано чисельні знахідки середньовічного озброєння, які додатково ілюструють стан військової інфраструктури долини р. Верещиця.

Біографія автора

Святослав Володимирович Терський, Національний університет «Львівська політехніка»

професор кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини

Посилання

Геренчук К.І. 1972. Загальний огляд. Природа Львівської області /за ред. К.І. Геренчука. Львів. С. 6-14.

Грибович Р.Т. 1983. Новое древнерусское городище на Львовщине, Археоло-гические открытия 1981 г. Москва. С. 254.

Гупало В. 2014. Звенигород і Звенигородська земля у XI-XIII століттях (соціоісторична реконструкція). Львів, 532 с.

Ипатьевская летопись. 1923. Полное собрание русских летописей. Т. 2. Петроград. 320 с.

Корчинский О.М., Петегирич В.М. 1987. Исследования летописного Городка, Археологические открытия 1985 г. Москва. С. 348.

Крип'якевич І. П. 1999. Галицько-Волинське князівство. Львів. 220 с.

Петегирич В.М. 1995. До історичної оцінки деяких городищ Українського Прикарпаття. Бойківщина. Історія та сучасність. Матеріали Міжнародного історико-народознавчого семінару "Населення Бойківщини у контексті загальнокарпатського етнокультурного розвитку", Самбір, 14-16 вересня 1995 р. Львів; Самбір. С. 78-79.

Погоральський Я., Миська Р., Ляска В. 2013. Верхньодністерське Підгір’я у X-XIV ст. Сolloquia russica. Series I, Vol. II. Przemyśl i ziemia Przemyska w strefie wpływów Ruskich X - połowa XIV w. / pod red. Vitalija Nagirnego i Tomasza Pudłockiego. Kraków. S. 11-31.

Ратич О. 1968. Городища в селах Добростани і Страдч. Археологія. Київ. Вип. XX. С. 228-229.

Ратич А. А. 1962. Городища Росточья. Краткие сообщения Института археологии АН УССР. Киев. Вып. 12. С. 87-91.

Титар Н. В. 1987. Дослідження на дитинці літописного Городка. Молоді учені-суспільствознавці УРСР – 70 річчю Великого Жовтня: Тези республіканської науково-теоретичної конференції 17—18 грудня 1987 р. Львів. C. 154-155.

Филипчук А. М. 2014. Результати розвідкових робіт в басейні р. Верещиця (Городоцький район Львівської області) у 2013 р. Вісник ін-ту археології Львів. ун-ту. Вип. 9. Львів. С. 166–212.

Фонди Історико-краєзнавчого музею с. Березець.

Janeczek A. 1993. Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Wojewśdstwo Bełskie od schyłku XIV do początku XVII w. Warszawa.

Liwoch R. 2003. Stan badań nad grodziskami wczesnośredniowiecznymi i z początków późnego średniowiecza na zachodniej Ukrainie (obwody: iwano-frankowski, lwowski i tarnopolski), Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 24. S. 213-297.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-07

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ