АНТИНАЦИСТСЬКИЙ РУХ ОПОРУ НА ОСТРОЖЧИНІ: НАЦІОНАЛІСТИЧНА ТА РАДЯНСЬКА СКЛАДОВІ (1942 – 1944)

Автор(и)

  • Лілія Володимирівна Трофимович Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів), Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2393-9128
  • Анатолій Олександрович Каляєв Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5675-187X

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.37.2022.139-158

Ключові слова:

рух Опору, Острожчина, підпілля, партизани, УПА, окупанти, антигітлерівська боротьба

Анотація

У статті проаналізовано формування українського підпільно-повстанського та радянського підпільно-партизанського рухів на Острожчині. Охарактеризовано діяльність націоналістичного підпілля та відділів УПА. Виокремлено її антині­мецьку спрямованість. З’ясовано, що істотне зростання антинімецького руху Опору з боку УПА на Волині і, зокрема, на Острожчині, яка входила до складу пов­станської групи «Озеро», почало простежуватись із середини березня 1943 року. Звернена увага на українсько-польський міжетнічний конфлікт та роль окупантів у його розпалюванні. Простежена діяльність комуністичного підпілля та червоних партизан. Показано загострення конфронтації між радянською та націоналістич­ною складовими антинацистського руху Опору.

Біографії авторів

Лілія Володимирівна Трофимович, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

професор кафедри гуманітарних наук

Анатолій Олександрович Каляєв , Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

завідувач кафедри гуманітарних наук

Тетяна Анатоліївна Швайко, Мочулищенський навчально-виробничий комплекс

заступник директора з навчально-виховної роботи

Посилання

Антонюк Я., Трофимович В. (2020). Підпілля ОУН та УПА в умовах «фронто¬вого періоду» (1943–1944 рр.). Український історичний журнал. № 3. С. 27–39.

Ваколюк М. (2010) Спогади про пережите. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог. Випуск 16. С. 291–301.

Віхи історії України в документах і матеріалах (1939–1991 рр.): Хрестоматія (2015) Уклад.: О. Власюк, В. Сидорук, В. Трофимович, Л. Трофимович, В. Шанюк. Рівне; Острог: Волинські обереги. 448 с.

Гогун А. (2012) Сталинские коммандос. Украинские партизанские форми-рования. 1941–1944. 2-е изд. испр. и доп. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 527 с.

ДАРО 1 – Державний архів Рівненської області (ДАРО), м. Рівне. Ф. Р-27. Оп. 1. Спр. 2. Звіти про діяльність районної управи за травень–вересень 1943 року. 128 арк.

ДАРО 2 – ДАРО. Ф. Р-27. Оп. 1. Спр. 3. Звіти про діяльність районної управи за серпень, жовтень, листопад 1943 року. 172 арк.

ДАРО 3 – ДАРО. Ф. Р-30. Оп. 2. Спр. 33. Відношення про збори селян і партизан. 88 арк.

ДАРО 4 – ДАРО Ф. Р-534. Оп. 1. Спр. 27. Акти про злочини німецько-фашистських загарбників на Рівненщині (Острозький район). 46 арк.

Денищук О. (2008) Боротьба УПА проти німецьких окупантів: хронологія подій. У 2 т. Т. 1: Волинь. Рівне: ППДМ. 448 с.

Журахов В. (2013) Генерал Ватутин: тайна гибели. Белгород: Константа. 102 с.

Іванов С. (2012) Радянський рух Опору на території Острожчини в роки німецької окупації. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ. Вип. XXXIII. С. 125–130.

Історія міст і сіл Української РСР. Ровенська область (1973) К.: Голов. ред. УРЕ АН УРСР. 680 c.

Кентій А. (2005) Двофронтова боротьба УПА (1943 – перша половина 1944 рр.). Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. К.: Наукова думка. С. 160–221.

Кентій А., Лозицький В. (2005) Війна без пощади і милосердя: Партизансь-кий фронт у тилу вермахту в Україні (1941–1944). Київ: Генеза. 408 с.

Ковальчук В. (2006) Діяльність ОУН(б) та запілля УПА на Волині та Південному Поліссі (1941–1944). Торонто – Львів: «Літопис УПА». 497 с.

Кравчук Д. (2015) Радянський партизанський та підпільний рух на Рівненщині: дис. канд. іст. наук: 07.00.01. Рівне. 309 с.

Красные партизаны Украины. 1941 – 1944: малоизученные страницы истории. Документы и материалы (2006). Киев: Украинский издательский союз. 430 с.

Ленартович О. (2011) Український національно-визвольний рух на Волині в роки Другої світової війни: монографія. Луцьк: Волин. нац. ун-т. ім. Лесі Українки. 412 с.

Літопис УПА. Нова серія (2001) Т. 3. Боротьба проти УПА і націоналістич-ного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України. 1943–1952. Київ; Торонто. 647 с.

Літопис УПА. Нова серія (2001) Т. 4. Боротьба проти УПА і націоналіс-тичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС–МВС, МДБ–КДБ. 1943–1959. Книга перша: 1943–1945. Київ; Торонто. 596 с.

Лисенко О., Гриневич В. (2004) Радянський рух Опору на окупованій Україні. Україна і Росія в історичній ретроспективі. Нариси в 3 т. Т. 2: Радянський проект для України. К.: Наукова думка. С. 216–226.

Марчук І. (2012) Кременецька військова операція внутрішніх військ НКВС 21–27 квітня 1944 р. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 22. С. 364–372.

Націоналістичний рух опору на півночі Хмельниччини (1943–1948). Збірник документів (2016) Київ; Хмельницький: ПП Цюпак А. 260 с.

ОУН в 1942 році: Документи (2006) К.: Інститут історії НАН України, 243 с.

ОУН і УПА в 1944 р.: Документи: у 2 ч. Ч. 1. (2009) Упорядники: О. Веселова, С. Кокін, О. Лисенко, В. Сергійчук. Відповідальний редактор С. Кульчицький. К.: Інститут історії України. 292 с.

ОУН і УПА в 1944 р.: Документи: у 2 ч. Ч. 2. (2009) Упорядники: О. Весе-лова, С. Кокін, О. Лисенко, В. Сергійчук. Відповідальний редактор С. Кульчицький. К.: Інститут історії України. 256 с.

Павлів І. (2016) Готуватися до свята починав за два тижні. Замкова гора. 7 травня. С. 3.

Патриляк І. (2015) Протистояння українського визвольного руху нацистам та їхнім союзникам (1943–1944 рр.). Українська Друга світова: матеріали між-народної наукової конференції до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (5 травня, м. Київ). С. 134–178.

Патриляк І., Трофимович В. (2011) Український визвольний рух у роки Другої світової війни. Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI ст. Книга друга. К.: Наукова думка. С. 386–429.

Політика П. (2008) І горіли села. Життя і слово. 11 жовтня. С. 12.

Руцький М. (2006) Вони виборювали волю України. Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня». 564 с.

Сергійчук В. (2003) Поляки на Волині в роки Другої світової війни. Документи з українських архівів і польські публікації. К.: Українська Видавнича Спілка. 576 с.

Сергійчук В. (2009) Трагедія Волині. Причини й перебіг польсько-українсь-кого конфлікту в роки Другої світової війни. К.: ПП Сергійчук М. І. 200 с.

Сергійчук В. (2005) Український здвиг: Волинь 1939–1955. К.: Українська Видавнича Спілка. 840 с.

Слободянюк М. (2010) Радянські підпільники в боротьбі з нацистськими окупантами на території України. Український історичний журнал. № 3. С. 46–63.

Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы: в 2 т. (2012). Т. 1: 1939–1943. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 878 с.

Чайковський А. (1994) Невідома війна: (Партизанський рух в Україні 1941–1944 рр. мовою документів, очима історика). К.: Україна. 255 с.

Шпізель Р. (2005) Острозькі медики в період війни. Замкова гора. 6 травня. С. 2.

Шпізель Р. (2000) Степан Храневич. Острозькі просвітники XVI–XX ст. Острог. С.456–458.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-07

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ