ЧИ ВСТОЯЛО МІСТО? ОПИС ВІДКУПУ ЛЬВОВА ПЕРЕД БОГДАНОМ ХМЕЛЬНИЦЬКИМ 1648 РОКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.37.2022.159-173

Ключові слова:

облога, Високий Замок, Хмельниччина, відкуп міста

Анотація

Облога козаками і татарами Львова 1648 року до нині залишається мало висвітленою темою української історії і такою, що не позбавлена міфологічного наповнення й неточностей. Окрім цього, в сучасній українській історіографії Богдан Хмельницький фігурує, як історична постать, що намагалась «визволити» Львів і Руське воєводство. А місцеве населення Грецької Віри, як таке, що проявляло повну лояльність до гетьмана та його військ. Автор, спираючись на дані джерел та фактаж, подає інший погляд на події облоги Львова та штурму Високого Замку в 1648 р. Також на підставі опублікованих і неопублікованих джерел подає систе­матизований опис облоги Львова за свідченнями самих львів’ян, відкупу міста та систематизує методики збору відкупу.

Біографія автора

Руслан Андрійович Чікалін, Український католицький університет

аспірант кафедри історії

Посилання

Бевзо О. 1971. Львівський літопис і Острозький літописець: Джерелознавче дослідження / відп. ред. Ф. Я. Шевченко ; АН УРСР. Інститут історії. 2-е вид. Київ : Наукова думка, 199 с.

Грушевський М. 1991. Історія України-Руси, Т-8. Київ : Наукова думка, 856 с.

Задунайський В. 2018. Козацькі стратегії і стратегеми під час кампанії 1649 р. та їхні аналоги у «Стратегемах» Секста Юлія Фронтіна. Вінниця : Історичні і полі-тологічні дослідження. С. 31-44.

Задунайський В. 2019. Козацькі військові хитрощі у битвах під Хотином і Берестечком // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових праць / Відпов. ред. О.М.Титова. – Вип. 28. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, – С. 189-196.

Задунайський В. 2020. Стратегеми Війська Запорозького та збройних фор-мувань Речі Посполитої впродовж кампанії 1651 р. (на прикладі боїв під Вінницею та Ріпками)// Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових праць / Відпов. ред. О.М.Титова. – Вип. 29. – Ніжин: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, – С. 183-190.

Історія Львова в документах і матеріалах: збірник документів і матеріалів. 1986. Упорядн.: У. Єдлінська, Я. Ісаєвич, О. Купчинський, О. Кірсанова, Я. Лялька, Ф. Стеблій, С. Трусевич, Л. Федоришин. Ред. кол.: М. Брик (відп. ред.), Н. Врадій, Я. Ісаєвич, С. Макарчук, Л. Мінаєва, Ф. Стеблій (заст. відп. ред.), М. Тесленко. АН Української РСР. Інститут суспільних наук; Центральний державний істо¬ричний архів УРСР у м. Львові; Державний архів Львівської області. ‒ К.: Наукова думка, ‒ 424 с.

Мицик Ю., Брехуненко В., Бурім Д., Маврін О., Сохань П., Швидько Г. 2012.

Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. – Т. 1: (1648–1649 рр.). Київ: Інститут української археографії та джере-лознавства ім. М. С. Грушевського; Канадський інститут українських студій (Едмонтон), 680 с.

Копилов Д. 2018. Облога Львівського Високого замку козацькими війсь-ками у 1648 році / Д. Копилов // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Історія, економіка, філософія. - 2018. - Вип. 23. - С. 116-121.

Костомаров М. 2004. Богдан Хмельницький: Історична монографія. Дніпро-петровськ: Січ, 843 с.

Кривошея В. 2008. Козацька еліта Гетьманщини. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, 452 с.

Крикун М. 1993. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в ХV-ХVІІІ ст. Кордони воєводств у світлі джерел. Київ: Інститут укра-їнської археографії, 184 с.

От Онона к Темзе. Чингисиды и их западные соседи. К 70-летию М. Г. Кра-маровского: 2013. [сборник] / [ред. В.П. Степаненко, А.Г. Юрченко]. – Москва. Изд. Дом Мараджани, 568 с.

Скочиляс І. 2010. Писемні джерела з історії Галицької (Львівської) Єпархії XII–XVIII століть. По архіву: НМЛ. – Ркл-741. 35 с.

Смолій В., Степанков В. 2014. Український політичний проект XVII ст.. ста-новлення національного інституту влади. Київ: Інститут історії України НАН України, 194 с.

Степанков В. 2008. Розвідка і контррозвідка Богдана Великого (1648-1657 рр.). Камянець-Подільський, 254 с.

Стороженко С. 1996. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини XVII ст.: Книга перша: Воєнні дії 1648-1652 рр.: Дніпропетровськ: Видавництво ДДУ, 320 с.

Томашівський С. 1908. Матеріали до історії Галичини. Т. ІІ. Акти з р. 1649-1651. – Львів.: Записки Наук. тов. ім. Шевченка – 417 с.

Томашівський С. 1898. Народні рухи в Галицькій Руси 1648 р. «Записки Наук. тов. ім. Шевченка», т. 23–24, – 138 с.

Томашівський С. 1897 Самуіл Казимир Кушевич, райця львівський і його записна книжка. «Записки Наук. тов. ім. Шевченка», т. 15, - 24 с.

Томашівський С. Образок з львівського житя в середині XVII в. // «Записки Наук. тов. ім. Шевченка», т. 19,11 – 14 с.

Томашівський С. 1898. «Перший зазивний лист Хмельницького» Записки Наук. тов. ім. Шевченка", т. 23-24, – 9 с.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Фонд 5 опис 1 справа 141 (Чистова книга донесень Галицького гродського суду за 1648 – 1649 рр.).

Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Фонд 52, опис 2, справа 60. (Магістрат м. Львів)

Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Фонд 52, опис 2, справа 398. (Магістрат м. Львів)

Чікалін Р. 2021. Wysoczan rebelis, Cosacis, Labori. Відображення подій Хмель-ниччини в чистових книгах донесень Галицької землі Руського воєводства 1648 – 1649 рр. // Військово-науковий вісник. – Випуск 35. – Львів: НАСВ, – С. 58-70.

AGAD, Archiwum Koronne Warszawskie, Dział Tatarski, sygn. 84, mikrofilm A 24521.

AGAD, Archiwum Koronne Warszawskie. Dzial Kozacki. Sygn. 42 nr. 4. microfilm 32563.

Kubala L. 1925. Oblężenie Lwowa w roku 1648. - Wyd. 3. Krakow. – Druk W. L. Anczyca I Spolky. 36 s.

Kucharski W. 2015. Rozbicie armii koronnej w dailaniach wojenych 1648 r. // „Studia z Dziejów Wojskowości”, t. IV,– 57 – 99 s.

Podhorodecki L. 1987. Chanat Krymski i jego stosunki z Polska w XV–XVIII w. – Warszawa,– 358 s.

Ptaśnik J. 1925. Wilkierz lwowski z roku 1648 o uchodźcach i jego losy // Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera. – Lwów, – 16 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-07

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ