ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА ПОЛІТИКА НАТО ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО АЛЬЯНСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.37.2022.194-214

Ключові слова:

стратегічні комунікації Північноатлантичного альянсу; інформа¬ційно-комунікативна діяльність та громадська дипломатія НАТО; комунікативні стратегії; дезінформація; гібридні та інформаційні війни; партнерство Україна-НАТО у сфері стратегічних комунікацій

Анотація

У статті всебічно досліджено інформаційно-комунікативну діяльність та полі­тику стратегічних комунікацій Організації Північноатлантичного договору. Стра­тегічні комунікації НАТО розглядаються як невід’ємна складова зовнішньо­політичної діяльності Альянсу. Досліджено сутність й концептуальні засади стра­тегічних комунікацій НАТО, принципи та вектори реалізації комунікативних стратегій, проаналізовано історію становлення та трансформації інституту стра­тегічних комунікацій Північноатлантичного альянсу, висвітлено інституційний та нормативно-правовий вимір реалізації інформаційно-комунікативної діяльності організації. У статті обґрунтовано визначальну роль стратегічних комунікацій НАТО у забезпеченні транспарентності структури, формуванні іміджу організації, налаго­дженні конструктивного діалогу з державами-учасницями та країнами-партнерами Альянсу з метою поглиблення обізнаності, розуміння, підтримки діяльності та політики НАТО у проведенні військових операцій та місій. Стратегічні комунікації НАТО розглядаються як дієвий механізм ефективної протидії дезінформації, гібридним війнам та негативним інформаційним впливам і загрозам. Проаналізовано партнерство Украни-НАТО у сфері стратегічних комунікацій.

Біографія автора

Уляна Вікторівна Ільницька, Національний університет «Львівська політехніка»

доцент кафедри політології та міжнародних відносин

Посилання

Бабст С. (2010). Громадська дипломатія та характерний образ НАТО. URL:https://www.nato.int/nidc/docs/2011/Public_Diplomacy_and_the_NATO_brand-ukr. pdf. pdf [Дата звернення 11.01.2022]

Баровська А.В. (2015).Стратегічні комунікації: досвід НАТО. Стратегічні пріоритети.Вип. № 1 (34). С.147-152.

Гребенюк М. В. (2017)Основи стратегічних комунікацій за стандартами НАТО: Навчальний посібник. Київ: НУОУ ім. Івана Черняховського, 180 с. URL:http:// stratcom. nuou.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Основи-стратегічних-комунікацій- за-стандартами-НАТО.pdf[Дата звернення 13.01.2022].

Громадський вимір співробітництва України-НАТО (2019). Офіційний веб-портал Україна-НАТО. URL:https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/gromadskij-vimir-spivrobitnictva[Дата звернення 13.01.2022].

Доктрина зі стратегічних комунікацій Збройних Сил України (2020). URL:[http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2020/10/Доктрина-зі-стратегічних-комунікацій.pdf[Дата звернення 16.01.2022].

Дорожня карта Партнерства у сфері стратегічних комунікацій між Радою націо¬нальної безпеки і оборони України та Міжнародним секретаріатом НАТО (2015). URL:http://mfa. gov.ua/mediafiles/sites/nato/files/Roadmap_Ukr.pdf) [Дата звернення 11.01.2022].

Дубов Д.В. (2016). Стратегічні комунікації: проблеми концептуалізації та прак¬тичної реалізації. Стратегічні пріоритети.Серія: Політика. № 4 (41). С.9-23.

Євроатлантичний вимір системи стратегічних комунікацій у форматі відносин НАТО-Україна (2019). Cтратегічні комунікації в міжнародних відносинах. Моно¬графія. Київ, Вадекс. С. 316-343.

Інформаційні стенди НАТО в Україні (2019) // Офіційний веб-портал Україна-НАТО.URL: https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/informacijnij-centr/informacijni-stendi-nato-v-ukrayini[Дата звернення 16.01.2022].

Ліпкан В. А. (2015). Роль стратегічних комунікацій в протидії гібридній війні проти України URL: http://goal-int.org/rol-strategichnix-komunikacij-v-protidii-gibridnij- vijni-proti-Ukraini/ [Дата звернення 16.01.2022].

Монастирьова Л.В., Павлова О.О. (2018). Організація стратегічних кому-нікацій у НАТО. Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. Вип. № 36, Том 1. С.168-171.

Наказ Міністра оборони № 612 від 22.11 2017 р. Про затвердження Кон¬цепції стратегічних комунікацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України. URL:http://www .nul.gov.ua/content/mou_orders/612_nm _2017.pdf. [Дата звернення 16.01.2022] .

Парламентський вимір співробітництва України з НАТО (2019).Офіційний веб-портал Україна-НАТО.URL: https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/ parlamentskij-vimir-spivrobitnictva-ukrayini-z-nato[Дата звернення 13.01.2022].

Почепцов Г.Г. (2008).Стратегические коммуникации: стратегические коммуни¬кации в политике, бизнесе игосударственном управлении. Київ.: Альтерпрес. 216 с.

Проекти НАТО в Україні (2019). Офіційний веб-портал Україна-НАТО. URL: https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/proekti-nato-v-ukrayini[Дата звер-нення 12.01.2022].

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України (2015): Указ Президента України №555/2015: URL: http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443[Дата звернення 16.01.2022].

Про Стратегію комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року: Указ Президента України від 11.08.2021 р. № № 348/2021(2021). Офіційний веб-сайт Верховної Ради України (Дата публікації: 11.08.2021). – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348/2021#Text[Дата звернення 16.01.2022].

Сальнікова О.Ф., Кушнір В.О., Чернобай О.Ю. (2019). Розбудова системи стратегічних комунікацій: досвід НАТО. Інвестиції: практика та досвід. Вип. № 21. С. 84-89.

Сидоренко І.С. (2017). Практика стратегічних комунікацій НАТО. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». Політичні науки. Київ.Вип.№ 116. С.311 -316.

Cтратегічні комунікації в міжнародних відносинах (2019). Монографія.Київ: Вадекс, 442 с.

Cухорольська І. (2015). Особливості громадської дипломатії НАТО. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/9/16/paragraphs/802/suhorolska0.pdf[Дата звер-нення 13.01.2022].

Трофименко М.В. (2015). Публічна дипломатія міжнародних інститутів (ЄС, АСЕАН, НАТО). Україна Дипломатична: науковий щорічник, 2015. С.836-855.

Турчинов і Столтенберг підписали дорожню карту Програми партнерства зі стратегічних комунікацій(2015). URL: http://ua.112.ua/polityka/turchynov-i-stoltenberh-pidpysaly-dorozhniu-kartu-prohramy-partnerstva-zi-stratehichnykh-komunikatsii-259965.html[Дата звернення 13.01.2022].

Указ Президента України від 24.09.2015 р. № 555/2015. Воєнна доктрина України (2015). URL: www.president.gov.ua. [Дата звернення 12.01.2022].

Указ Президента України від 29.12.2017 р. № 47/2017. Доктрина інформа-ційної безпеки України (2017). URL: www.president.gov.ua. [Дата звернення 12.01.2022].

Центр інформації та документації НАТО (2019).Офіційний веб-портал Україна-НАТО. URL:https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/informacijnij-centr/centr-informaciyi- ta- dokumentaciyi-nato][Дата звернення 13.01.2022].

Яковенко Н.Л. Піскорська. Г.А. (2017). Публічна дипломатія Північно-атлантичного Альянсу. URL:http://journals.iir.kiev. ua/index.php/ pol_n/ article/ view/ 3320/2999. [Дата звернення 16.01.2022].

NATO Strategic Communications Policy (2009).URL: https://i nfo. publicintelligence. net/NATO–STRATCOM–Policy.pdf. [Дата звернення 16.01.2022].

Main projects and activities in 2016 (2016).URL: http://www. stratcomcoe. org/program–work[Дата звернення 16.01.2022].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-07

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ