РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІ МІЖДЕРЖАВНІ ВІДНОСИНИ НАПЕРЕДОДНІ ВІЙНИ 2014 Р.

Автор(и)

  • Олександр Володимирович Турчак Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4645-3825
  • Руслана Іванівна Труба Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4645-3825

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.37.2022.258-269

Ключові слова:

міждержавні стосунки, міждержавні договірно-правові відно¬сини, агресивний зовнішньополітичний курс Росії, зовнішні загрози, переговори.

Анотація

У статті аналізується історія російсько-українських міждержавних відносин напередодні російської агресії у 2014 році. Пропонується поетапний огляд роз­витку таких відносин. Розглядається створення та реалізація договірно-правовії бази окресленої проблематики. Констатовано, що міждержавні російсько-українські відносини будувалися на широкому правовому підгрунті, однак  подальші війсь­кові дії і агресивна зовнішня політика привела до руйнації усталених норм між­державного співіснування. Наголошено, що базовим документом документом у побудові цих відносин був договір «Про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією» від 31 травня 1997 року. Звернено увагу на поєднання загарбницької політики Росії із її позавоєнним тиском на Україну та, в кінцевому підсумку, на усе світове співтовариство.

Біографії авторів

Олександр Володимирович Турчак, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

професор кафедри гуманітарних дисциплін

Руслана Іванівна Труба, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

доцент кафедри гуманітарних дисциплін

Посилання

Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики. П. П. Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П. П. Гай-Нижник, Л. Л.Залізняк, І. Й. Краснодемська, Ю. С. Фігурний, О. А. Чирков, Л. В. Чупрій. К. 2016. 586с. URL: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/downloads/ 2016doc. agresiya-rosii.pdf (Дата звернення 10.12.21).

Баскакова А. С. Історіографічний аспект кримськотатарської проблеми в українсько-російських відносинах (1991-2014). Гілея. 2015. Вип. 97. С. 109-114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_97_29 (Дата звернення 11.12.21).

Воєнна доктрина України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 648/ 2004#Text (Дата звернення 13.12.21);

Газова угода Тимошенко-Путіна. Повний текст. Українська правда. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2009/01/22/3686613/ (Дата звернення 15.12.21).

Договір між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_157#Text (Дата звернення 12.12.21).

Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. URL: https://zakon. rada. gov.ua/laws/show/643_205#Text (Дата звернення 13.12.21).

Договір «Про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російсь кою Федерацією» від 31 травня 1997 року. URL: https://zakon. rada.gov. ua/ laws/ show/643_006#Text (Дата звернення 22.12.21).

Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» 01.07. 2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17/ed20100701#Text (Дата звернення 08.12.21).

Закон України «Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією» URL: https://zakon. rada. gov.ua/laws/show/2643-VIII#Text (Дата звернення 08.12.21).

Зовнішня політика у постбіполярному світі (Аналіз. Проблеми. Прогнози): Монографія / Наукова редакція д.і.н., проф. С.С. Трояна. – К:, 2014. – 189 с.

Пашков М. Російсько-український конфлікт: фактор відчуження URL: https://razumkov.org.ua/upload/1450445630_file.pdf (Дата звернення 20.12.21).

Перша та Друга світові війни в історії людства (до 100-річчя початку Першої і 75-річчя початку Другої світових воєн): Монографія. Наукова редакція д.і.н. проф. С. С. Трояна. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 316 с.

«Питання укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами - членами, з іншої сторони». Розпорядження Кабінету міністрів від 21.11. 2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/905-2013-%D1%80#Text (Дата звернення 24.12.21).

Протокол шостого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. URL: https://russia.mfa.gov.ua/news/16961-protokol-shostogo-zasidannya-ukrajinsyko-rosijsykoji-mizhderzhavnoji-komisiji (Дата звернення 27.12.21).

Путін – Бушу: "Україна – це не держава". Українська правда. URL: https:// www.pravda.com.ua/news/2008/04/7/3410762/ (Дата звернення 27.12.21).

Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки. П. П. Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П. П. Гай-Нижник, І. Й. Краснодемська, Ю. С. Фігурний, О. А. Чирков, Л. В. Чупрій. – К.: «МП Леся», 2018. – 435 c. URL: http://ndiu.org.ua/images/book/ros-agres.pdf (Дата звернення 13.12.21).

Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорно-морського флоту Російської Федерації на території України. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/643_359#Text (Дата звернення 09.12.21).

Угода про демаркацію українсько-російського державного кордону. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_365#Text (Дата звернення 13.12.21).

Україна в сучасній системі дво- і багатосторонніх відносин (1991 – 2013рр.): Монографія. Наукова редакція д.і.н., проф. С.С.Трояна. – К:, 2014. – 226с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-07

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ