ЛЬВІВ ЛИПНЯ 1944 РОКУ В СТРАТЕГІЧНИХ НАСТУПАЛЬНИХ ПЛАНАХ ТА БОЙОВИХ ДІЯХ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ ТА АРМІЇ КРАЙОВОЇ ПРОТИ ВЕРМАХТУ Частина 2

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.38.2022.25-38

Ключові слова:

Львів, бойові дії, Червона Армія, Армія Крайова, Вермахт

Анотація

Ця стаття є спробою вирішення наукових завдань, поставлених у поперед­ніх публікаціях авторів, із залученням української та польської історіографії й публіцистики, де  робиться головний акцент на Бої за Львів між нацистськими військами та Армією Крайовою й Червоною Армією наприкінці липня 1944 р. Зокрема, на завершальному етапі Другої світової війни утримання у складі Польщі Львова як центру східних «кресів» більшість польського населення та діячів підпілля вважали закономірною винагородою за їхню участь у боротьбі проти гітлерівської Німеччини. Забезпечити вагоміші, насамперед військово-тактичні, позиції поляків під час визначення майбутніх східних кордонів Польщі повинна була широкомасштабна операція Армії Крайової під назвою «Буря» (Burza). В основу роботи покладемо комплекс загальноісторичних та спеціально-історичних методів наукового дослідження на принципах історизму, об'єктивності, альтернативності. Висновки дослідження можна вважати цінними для подаль­ших наукових студій та використання в освітній діяльності, громадсько-про­світницькій та виховній роботі.

Біографії авторів

Василь Васильович Гулай , Національний університет «Львівська політехніка»

завідувач кафедри міжнародної інформації

Наталія Марʼянівна Дмитришин, Національний університет «Львівська політехніка»

старший викладач кафедри міжнародної інформації

Посилання

Вʼятрович В. (2017). УПА про АК: польсько-українська війна в Галичині 1943-1944 років. Вісник Львівського університету. Серія історична, Вип. 53.

С. 334-349.

Голик Р. (2011). Місто і війна: реалії та стереотипи періоду нацистської окупації в ментальності львівʼян. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. № 693. С. 216-222.

Голод І. Як «визволяли» Львів 1944-го. «Молода Галичина». [online] 20 липня. URL: https://portal.lviv.ua/uncategorized/2004/07/20/181918 [Дата звернення 28.08.2022].

Гулай В. (2007). Поляки Львова в 1944–1946 роках: кінець національних ілюзій. Львів: місто–суспільство–культура: зб. наук. пр. Т. 6: Львів – Краків: діалог міст в історичній ретроспективі. Вісник Львівського університету. С. 567-575.

Гулай В., Дмитришин Н. (2019). Львів липня 1944 року в стратегічних наступальних планах та бойових діях Червоної армії та Армії Крайової проти Вермахту. Частина 1. Військово-науковий вісник, Вип. 32. С. 77-86.

Ілюшин І. (1998). Польське підпілля на території Західної України в роки Другої світової війни. Україна-Польща: важкі питання. Матеріали II міжнарод-ного семінару істориків «Українсько-польські відносини в 1918-1947 роках». Варшава, 22-24 травня 1997. Варшава, Світовий союз воїнів Армії Крайової Об’єднання українців у Польщі. С. 154-171.

Ільюшин І. (2009). Українська повстанська армія і Армія Крайова. Проти-стояння в Західній Україні (1939-1945 рр.). Київ. Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». С 399.

Науменко К. Вступ радянських військ. Операція «Буря» АК. [online] URL: http://map.lviv.ua/statti/luckij6.html [Дата звернення: 29 серпня 2022].

Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Істо-ричні нариси. В. В. Дзьобак, І. І. Ільюшин, Г. В. Касьянов, А. В. Кентій, С. В. Кульчицький (відп. ред.), О. Є Лисенко, І. К. Патриляк. [online] URL: http www.lucorg.com/UserFiles/File/Part%201.pdf [Дата звернення: 23 серпня 2022].

Піскуновіч Г. (1998). Польське підпілля на південно-східних кресах Другої Речіпосполитої у 1939-1945 рр. Україна-Польща: важкі питання. Матеріали II міжнародного семінару істориків «Українсько-польські відносини в 1918-1947 роках». Варшава, 22-24 травня 1997. Варшава, Світовий союз воїнів Армії Крайової Об’єднання українців у Польщі. С. 172-189.

Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. Т. 4: Поляки і українці між двома тота-літарними системами 1942–1945. Частина перша (2005). Варшава–Київ: Державний архів Служби безпеки України, Архів Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польщі, Інститут національної пам’яті – Комісія з переслідування злочинів проти польського народу, Інститут політичних і етно-національних досліджень Національної академії наук України. С. 1512.

Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ століття: Невідомі документи з архівів спеціальних служб. (2007). Т. 6: Операція «СЕЙМ» 1944–1946. Варшава–Київ: Галузевий державний архів Служби безпеки України, Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, Інститут національної пам’яті – Комісія з переслідування злочинів проти польського народу, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України. С 1353

Центральний державний архів громадських обʼєднань України, ф. 1. Цент-ральний Комітет Комуністичної партії (більшовиків) України, оп. 23. С. 926.

Чорний М. (2012). Личаків. Енциклопедія Львова. Т. 4. Львів: Літопис. С. 137-143.

Шишкін І. (2018). Західна Україна у стратегічних планах Армії Крайової в роки Другої світової війни. Збірник наукових праць, Вип. 130. С. 57-60.

Archiwum Akt Nowych. AAN. Zespól Armia Krajowa 1942–1945. Sygnatura 203/XV-1.

Balbus T. Sowieci i Żymierski a lwowska AK 1944. Biuletyn IPN. 2004. № 4. S. 67-79.

Czubiński A. (1998). Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945–1989). Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM. S. 928.

Matwijów M. Ostatnie dni okupacji niemieckiej i zajęcie Lwowa przez Rosjan w «Dziennikach» Karola Badeckiego (15–28 lipca 1944 r.). [online] URL: https:// www.lwow.com.pl/rocznik/lipiec44.html [Дата звернення: 22 серпня 2022]

Mazur G. Polskie Państwo Podziemne na terenach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1945. URL: http://www.memory.gov.ua/sites/ default/files/ dopovid gzhegozha_mazura.pdf. [Дата звернення: 17 серпня 2022].

Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie Światowej. Armia Krajowa. T. III (1950), Londyn. S. 972.

Szymczyk J. O fenomenie Politechniki Lwowskiej– matki polskich politechnik w 160-lecie jej powstania (1844–2004). [online] URL: http://elektroenergetyka.pl/ upload/file/2004/12/elektroenergetyka_nr_04_12_2.pdf. [Дата звернення: 24 серпня 2022]

Walki we Lwowie 22-27 lipca 1944 roku. [online] URL: https:// historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2015/07/22/walki-we-lwowie-22-27-07-1944/. [Дата звернення: 28 серпня 2022].

Węgierski J. (1989). W Lwowskiej Armii Krajowej. Warszawa: Instytut wydawniczyPAX. S.315.

Wyzwolenie Lwowa lipiec 1944. Kapitan Draża Sotirović. [online] URL: https://www.salon24.pl/u/witas1972/522359,wyzwolenie-lwowa-lipiec-1944-kapitan-draza-sotirovic. [Дата звернення: 30 серпня 2022].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-10

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ