ОГЛЯД УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО МИСТЕЦТВА ПЕРІОДУ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917 – 1921 рр. У ПРАЦЯХ ГЕНЕРАЛА МИКОЛИ КАПУСТЯНСЬКОГО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.38.2022.54-64

Анотація

Повномасштабна агресія Російської Федерації проти України потребує уважного аналізу досвіду ведення бойо­вих дій українських військ попередніх періодів, передусім у часи національно-визвольних змагань 1917 – 1920-х рр. Тому дослі­дження поглядів і вивчення праць найвідоміших військових теоретиків і практиків зазначеного періоду становить неабияку цінність для сучасності. Одним з них у той час був генерал Микола Капустянський. Його теоретичні погляди часто мають концептуальне значення, відтак почасти можуть бути використані у сучасних військових операціях.

Біографія автора

Данило Вадимович Задунайський , Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри історичного краєзнавства

Посилання

Бойко О. (2007). «Капустянський Микола Олександрович». Т. 4. Енцикло-педія історії України: у 10-ти томах. Інститут історії України НАН України. Наукова думка. Київ. С. 98–99.

Вішка О. (2012). «Капустянський Микола Олександрович». Т. 12. Енцикло-педія сучасної України: в 30 т. НАН України. Наукове товариство імені Шевченка. Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України. Київ. С. 269.

Дорошенко Д. (1932). Історія України 1917–1923 рр. Т. 1: Доба Центральної Ради. Свобода. Ужгород. С. 450.

Капустянський М. (1931). Військове знання: Загальний курс військового вишколу під керуванням генерал-хорунжого М. Капустянського. Париж. С. 198.

Капустянський М. (1936). Українська збройна сила й Українська національна революція. Новий шлях. Саскатун. Саскачеван. С. 50.

Капустянський М. (1946). Похід українських армій на Київ – Одесу в 1919 році (короткий воєнно-історичний огляд). 2-ге видання. Видавництво «Хвильового». Мюнхен. Кн. 1. Ч. І і ІІ. С. 110 : схеми, документи-додатки; Кн. 2. Ч. ІІІ. С. 200: схеми, документи-додатки.

Капустянський М. «Модерна війна і наші завдання». З фондів Центрального державного архіву зарубіжної україніки. URL: diasporiana.org.ua ideologiya 11611-kapustyanskiy-m-moderna-viyna-y-nashi-zavdannya [Дата звернення 12 вересня 2022].

Ковальчук М. (2006). Генерал Микола Капустянський (1881-1969). НАН України. Інститут укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Видавництво імені Олени Теліги. Київ. С. 128.

Люттвак Е. (2012). Стратегія: Логіка війни та миру. Російський фонд сприяння освіті та науці. Москва. С. 392.

Тинченко Я. (2007). Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917–1921). Кн. 1. Темпора. Київ. С. 536.

Удовиченко О. (1995). Україна у війні за державність. Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил. 1917–1921. 2-ге видання. Україна. Київ. С 206.

Von Clausewitz Carl. (1989). On War [Vom Kriege]. Edited and translated by Howard Michael and Paret Peter. Commentary by Brodie Bernard. Princeton University Press. Princeton. NJ. Р. 732.

Опубліковано

2022-11-10

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ