ОБОРОННИЙ КОМПЛЕКС КНЯЖОГО ЛЬВОВА

Автор(и)

  • Святослав Володимирович Терський Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0177-8087

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.38.2022.121-130

Ключові слова:

Львів, Високий замок, Цитадель, оборонне будівництво, військово-політична ситуація, Галицько-Волинська держава.

Анотація

Один із головних політичних центрів Галицького князівства – Львів, розта­шований поблизу галицько-волинського кордону на перетині стратегічних шляхів, був побудований відразу як важлива фортеця та традиційно відігравав важливу роль у військово-політичних подіях на Сході Європи. На полях поряд із Львовом відбувалися чимало великих битв, проте, очевидно, не всі вони знайшли відображення в літописах. В статті на основі даних найновіших археологічних досліджень, а також польових розвідкових робіт автора з’ясовується форму­вання військової інфраструктури міста та її структурних частин, простежено трансформацію укріплень Львова протягом ХІІІ–ХІV ст. Запропонована концепція широких меж міської агломерації, яка включала в себе укріплення на узгір’ях Високого замку та Цитаделі (для лівого берега р. Полтви). Встановлено місце в оборонній інфраструктурі городищ на Золотій гірці, Святовитового поля та їх зв'язок з основними транспортними магістралями. Проаналізовано нечисельні знахідки середньовічного озброєння, які додатково ілюструють стан військової інфраструктури княжого міста.

Біографія автора

Святослав Володимирович Терський, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

професор кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини

Посилання

Фонди Львівського історичного музею «Київська Русь»;

Полное собрание русских летописей изданное по высочайшему повелению Императорскою археографическою коммисіею (ПСРЛ) (1908). Ипатьевская летопись, Изд. 2-е, Т. 2, Москва, 936 с.;

Войтович Л. (2017). Львів у ХІІІ столітті: нова спроба подолання старих стереотипів. Княжа доба: історія і культура. Княжий Львів. Львів, Вип. №11, С. 51–74;

Диба Ю., Петрик В. (2002). Планувальна структура до локаційного Львова. Семінарій «Княжі часи». Львів, С. 40–59;

Книш Я. (2002). Заснування Львова. Семінарій «Княжі часи». Львів, С. 7–13;

Лазурко О., Шніцар М. (2012). Середньовічний скарб культових речей зі Львова. Археологічні дослідження Львівського університету. Вип. №16, С. 339–349;

Лазурко О., Шніцар М. (2017). Матеріали княжої доби в історичній частині Львова. Княжа доба: історія та культура. Львів: Ін-тут українознав. ім. І. П. Крип’я¬кевича НАН України, Вип. №11, С. 15–22;

Овчинніков О. Г. (1997). «Святовитово поле». Галицька брама. Вип. 6 (30), С. 16;

Ратич О. О. (1961). Древньоруські матеріали з розкопок 1955-1956 рр. на Замковій горі у Львові. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. №3, С. 115–127;

Терський С. В. (2004). Старий Ринок у Львові (деякі підсумки археоло¬гічного вивчення). Археологічні дослідження Львівського університету. Львів: ЛНУ, Вип. №7, С. 332–338;

Терський С. В. (2007). Археологічні дослідження. Енциклопедія Львова у 6-и томах. Т. 1: А–Г. Львів: Літопис, С. 104–107;

Терський С. В. (2011). Західно-волинські військово-стратегічні шляхи «Північ–Південь» у XI-XIV ст.: історико-географічний коментар. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: історичні науки. Острог: НУ «Острозька академія», Вип. №17, С. 107–115;

Терський С. В. (2017). Поселенська структура-агломерація ранньо-середньо-вічного Львова: зауваження до системного вивчення. Княжа доба: історія та культура. Львів: Ін-тут українознав. ім. І. П. Крип’якевича НАН України, Вип. №11, С. 9–14;

Janusz B. (1918). Zabytki przedhistoryczne Galicyi Wschodniej. Lwów.

Steblij N., Dovhan P. (2021). Military equipment from the late medieval motte-and-bailey castle in Busk on the Western Bug. Acta Militaria Mediaevalia. XVII, Krakow, Sanok, Wroclaw. P. 103–124.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-10

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ