З ІСТОРІЇ УЧАСТІ ЖІНОК В УКРАЇНСЬКОМУ ПІДПІЛЬНО-ПОВСТАНСЬКОМУ РУСІ (середина 1940-х – початок 1950-х років)

Автор(и)

  • Лілія Володимирівна Трофимович Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів), Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2393-9128

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.38.2022.131-148

Ключові слова:

підпільно-повстанський рух, жінка, медична справа, пропаган¬дистська діяльність, зв’язкова, розвідниця, кур’єрка, інформаторка.

Анотація

У статті з’ясовано причини, особливості, форми участі українських жінок у підпільно-повстанському русі у зазначений період. Зауважено, що із широким залученням жіноцтва до його лав останній набрав масового характеру. Охарак­теризовано різноманітні функції, які виконували жінки у мережі ОУН і УПА: вони були медиками, пропагандистами, редакторами оунівських і упівських видань, авторами ідеологічних праць, книжок, збірок оповідань на повстанську тематику, зв’язковими, кур’єрами, розвідниками, інформаторами Служби безпеки ОУН, господарниками. Підкреслено, що деякі з цих функцій трималися пере­важно на них і були особливо небезпечними. Показано, що частина жінок займала відповідальні посади на різних ділянках визвольного руху, мала значний авторитет серед повстанців і підпільників. Нерідко жінки брали безпосередню участь у бойових діях, демонстрували незламність, героїзм, самопожертву, гинули за май­бутню незалежну Україну.

Біографія автора

Лілія Володимирівна Трофимович, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

професор кафедри гуманітарних наук

Посилання

Антонова Т. (2007). Жінка та її «мирні», «напівмирні» й «воєнні» ролі в боротьбі ОУН і УПА. Український визвольний рух. Львів, Вип. № 9, С. 138–146;

Антонова Т. (2007). Жінки в житті Романа Шухевича, Головного командира Української Повстанської Армії. Український визвольний рух. Львів, Вип. № 10, С. 244–256;

Антонюк Я. М. (2007). Діяльність служби безпеки ОУН. Історико-краєзнавче видання. Луцьк: Волинська книга, 176 с.;

Антонюк Я. (2013). СБ ОУН(Б) НА ВОЛИНІ та Західному Поліссі (1946–1951 рр.). Луцьк: Надстир’я: Ключі, 228 с.;

Бурдс Дж. (2006). Советская агентура: Очерки истории СССР в после¬военные годы (1944–1948). Москва; Нью-Йорк: «Современная история», 296 с.;

Вєдєнєєв Д., Шевченко С. (2001). Українські Соловки. Київ: Ексоб, 206 с.

Галаса В. (2005). Наше життя і боротьба. Спогади. Львів: Вид-во «Мс», 272 с.;

Гінда В., Файзулін Я. (2015). Жінкам на день виділяли склянку води. Україна у вогні минулого століття. Постаті, факти, версії. Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, С. 335–341;

Грицак Я. (2013). Передмова. Незвичайні долі звичайних жінок: усна історія ХХ століття. Львів: Вид. Львівської політехніки, С. 9–28;

Грицьків Р. (2007). Видавнича діяльність підпілля. Українська Повстанська Армія. Історія нескорених. Львів: Центр досліджень визвольного руху, С. 212–227;

Дем’ян Г. (2000). Бандерівці. Київ: Українська Видавнича спілка, Кн. 1, 128 с.;

Дерев’яний І. (2007). Жінки у визвольній боротьбі. Українська Повстанська Армія. Історія нескорених. Львів: Центр досліджень визвольного руху, С.204–211;

Дерев’яний І. (2007). Український Червоний Хрест. Українська Повстанська Армія. Історія нескорених. Львів: Центр досліджень визвольного руху, С.104–111;

Дмитрук В. Г. (2007). Вони боролися за волю України. Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 1072 с.;

Ільків О. (2005). Провідник Роман Шухевич і жінки. Роман Шухевич на тлі доби Воюючої України. Упоряд. Штокало В. Тернопіль: Ідея і Чин України, С. 247–251;

Кісь О. (2009). Жіночий досвід участі у національно-визвольних змаганнях 1940–50-х років на західноукраїнських землях. Схід-Захід: Історико-рологічний збірник. Харків, Вип. 13–14, С. 101–125;

Кісь О. (2016). Національно-визвольні змагання як випробування меж традиційної жіночності: жіночий досвід у національному підпіллі 1940–50-х рр. Етнічна історія народів Європи. Вип. №48, C. 61–78;

Ковальчук В. М. (2006). Діяльність ОУН(б) і Запілля УПА на Волині й південному Поліссі (1941–1944 рр.). Літопис УПА. Бібліотека. Т. 7, Торонто; Львів: Літопис УПА, 497 с.;

Кужіль У. (1996). Науковість діалектичного матеріалізму. Літопис УПА. Торонто; Львів: Літопис УПА, Т. 24, С. 464–474;

Кук В. (2005). Передмова. Галаса В. Наше життя і боротьба. Спогади. Львів: Вид-во «Мс», С. 5–10;

Літопис УПА (1993). Торонто; Львів: Літопис УПА, Т. 23, Кн. 1, 477 с.;

Лучків. В. (2013). Інтерв’ю. Незвичайні долі звичайних жінок: усна історія ХХ століття. Львів: Вид-во Львівської політехніки, С. 246–283;

Онишко Л. (2007). «Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати...»: Катерина Зарицька в українському національно-визвольному русі. Львів; Торонто: Літопис УПА, Серія «Бібліотека», Том 8, 912 с.;

Онишко Л. (2005). Катерина Зарицька. Молодіжний Націоналістичний Конгрес. Гендерна агенція консультації та інформації. Лінія найбільшого опору. Суми, С. 28–35;

Онишко Л. (2004). Роль жінки в українському національно-визвольному русі середини XX століття. Український визвольний рух. Львів, Вип. №3, С. 30–38;

Паньків М. (2001). Віра, Надія, Любов: Спогади жінок. Варшава: Український архів, Т. 1, 426 с.;

Савчин М. (1995). Тисяча доріг (Cпогади). Літопис УПА. Бібліотека. Т. 28, Торонто; Львів: Літопис УПА, 591 с.;

Стародубець Г. (2008). Генеза українського повстанського запілля. Тернопіль: Вид. «Підручники і посібники», 464 с.;

Стасюк О. (2006). Видавничо-пропагандивна діяльність ОУН (1941–1953 pp.). Львів: Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 384 с.;

Туди де бій за волю (спогади Курінного УПА Максима Скорупського – Макса) (1992). К.: Вид. ім. Олени Теліги, 351 с.;

УПА: спогади, документи (2016). Київ: ПП «Фоліант», 540 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-10

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ