ПОЛЬСЬКА ОПЕРАЦІЯ НКВС: АРХІВНО-СЛІДЧА СПРАВА АДОЛЬФА ПЕТРОВСЬКОГО

Автор(и)

  • Ігор Іванович Ільюшин Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ., Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0288-8659

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.38.2022.296-321

Ключові слова:

«Польська операція» НКВС, «оперативний наказ № 00485», архівно-слідча справа, Адольф Петровський.

Анотація

У статті на підставі неоприлюднених документів із архівів радянських спецслужб проаналізовано архівно-слідчу справу Уповноваженого Народного комі­саріату закордонних справ (НКЗС) СРСР при уряді України Адольфа Петровського, звинуваченого у тому, що він був агентом польської розвідки, за завданням якої нібито проводив шпигунську діяльність. Автор приходить до висновку, що Петровський виявився лише однією з численних жертв «польської операції» НКВС, ініційованої «оперативним наказом № 00485» від 11 серпня 1937 р., слідчу справу на якого було банально сфабриковано.

Біографія автора

Ігор Іванович Ільюшин, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ.

професор кафедри гуманітарних дисциплін

Посилання

Великий терор (2010): польська операцiя 1937–1938 / Welki Terror: operacja polska 1937‒1938 / red. J. Bednarek i in., wybór dokumentów i red. W. Chudzik, J. Szapował i in. / «Польща та Україна в тридцятих-сорокових роках XX ст. Невідомі документи з архівів спеціальних служб» / «Polska i Ukraina w latach trzydziestych‒czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych». Т. 8, частина перша, Варшава-Київ. 1040 с.;

Галузевий державний архів Служби безпеки України (ГДА СБУ). Ф 5. Оп.1. Спр. 465; Ф. 9. Оп 1. Спр. 10, 81; Ф. 16. Оп. 1. Спр. 104, 190, 211, 245;

Кулаковський П., Шаповал Ю. (1997). Спільне українсько-польське видання «Польща та Україна в тридцятих-сорокових роках XX століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб» / З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Вип. 1-2. С. 9–44;

Лубянка. (2004). Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937–1938. Под ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, Н. С. Плотникова. Москва: МФД. 736 с.;

Мазохин О. Б. (2011). Право на репрессии. Внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918–1953 гг.). Москва: Кучково поле. 752 с.;

Петров Н. В., Рогинский А. Б. (1997). «Польская операция» НКВД 1937–1938 гг. Исторические сборники «Мемориала». Выпуск 1: Репрессии против поляков и польских граждан. Москва: Звенья. С. 22–43;

Реабилитация (2000): как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. В 3-х томах. Т. 1. Март 1953 – февраль 1956. Сост. Артизов А. Н., Сигачев Ю. В., Хлопов В. Г., Шевчук И. Н. Москва: МФД. 507 с.;

Тепляков А. Г. (2007). Процедура: исполнение смертных приговоров в 1920–1930-х годах. Москва: Возвращение. 108 с.;

Україна-Польща (2012). 1920 – 1939 рр.: З історії дипломатичних відносин УССР з Другою Річчю Посполитою: Документи і матеріали. Інститут історії України НАН України; упорядкування, коментарі, вступна стаття: Н. С. Рубльова, О. С. Рубльов. Київ: Дух і літера. 624 с.;

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГОУ)). Ф. 263. Оп. 1. Спр. 43398-ФП, Т. 1. – 89 арк.; Т. 2 – 132 арк.;

Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. (1997). ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. За ред. Т. Хорунжа. НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Служба Безпеки України. Київ: Абрис. 608 с.;

Courtois S., Werth N., Panné J.-L., Paczkowski A., Bartosek K. and Margolin J.-L. (1997). Le Livre Noir du Communisme. Crimes, terreur, répression. Paris: Éditions Robert Laffont. 846 p.;

Iwanow M. (1991). Pierwszy naród ukarany: Polacy w Związku Radzieckim, 1921–1939. Warszawa-Wrocław: Państwowe wydawnictwo naukowe. 399 s.;

Iwanow M. (2014). Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. «Operacja polska» 1937–1938. Kraków: Znak. 445 s.;

Kuśnierz R. (2010). Funkcjonowanie polskich placówek dyplomatycznych w ZSRS w warunkach Wielkiego Terroru (1937–1938) [w:] Polska dyplomacja na Wschodzie w XX – początkach XXI wieku. Praca zbiorowa pod red. H. Strońskiego i Grz. Seroczyńskiego. Olsztyn-Charków: Litera. 656 s.;

Kuśnierz R. (2016). Czystki i terror na Ukrainie (1934–1938). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. 373 s.;

Nowinowski S. M. (2005). Specyfika funkcjonowania polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Związku Sowieckim (1936–1939) [w:] Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej. Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914–2005). Pod red. J. Farysia i M. Szczerbińskiego. Gorzów Wielkopolski: Sonar Sp. 536 s.;

Pepłoński A. (1996). Wywiad polski na ZSSR 1921–1939. Warszawa: Bellona. 224 s.;

Pepłoński A. (2011). Wojna o tajemnice. W tajnej służbie Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1944. Kraków: Wydawnictwo Literackie. 432 s.;

Pietrow N. (1993). Polska operacja NKWD. Karta. nr. 11. s. 27-29;

Polacy na Ukrainie (2014). Zbiór dokumentów, cz. 1: lata 1917–1939, t. VII. Pod red. S. Stępnia i O. Rublowa. Przemyśl: Południowo-wschodni Instytut Naukowy. 350 s.;

Skóra W. (2010). Porwanie kierownika polskiej placówki konsularnej w Kijowie Jerzego Matusińskiego przez władze radzieckie w 1939 r. [w:] Polska dyplomacja na Wschodzie w XX – początkach XXI wieku. Praca zbiorowa pod red. H. Strońskiego i Grz. Seroczyńskiego. Olsztyn-Charków: Litera. 656 s.;

Sommer T. (2014). Operacja antypolska NKWD 1937–1938. Geneza i przebieg ludobójstwa popełnionego na Polakach w Związku Sowieckim. Warszawa: 3S Media. 416 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-10

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ