ВОЛИНСЬКА ГУБЕРНІЯ У ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОМУ ПРОТИСТОЯННІ ВОРОГАМ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ВЛІТКУ 1919 РОКУ

Автор(и)

  • Олександр Йосипович Дем’янюк Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів), Україна https://orcid.org/0000-0002-0034-5768

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.39.2023.15-28

Ключові слова:

Українська революція, Волинська губернія, Директорія Української Народної Республіки, Дієва армія УНР, Військо польське, більшовицьке військо

Анотація

У статті проаналізовано військово-політичну ситуацію, в якій опинилася
територія Волинської губернії влітку 1919 року. Особливість тогорічного літнього
періоду для цієї територіально-адміністративної одиниці української державності
доби Директорії Української Народної Республіки (УНР) в тому, що тут у військовому протистоянні зійшлися військові підрозділи більшовицької армії, Війська
польського та Дієвої армії УНР.
З’ясовано відмінності у мотивації сторін військового конфлікту до бойових
дій на території Волинської губернії, причини інтенсивності чи млявості їх
протікання, підстави для використання території краю військово-політичним керівництвом Директорії УНР заради боротьби за збереження української державності.
Досліджено зміни в структурі територіальної приналежності населених пунктів
краю з огляду на активні бойові дії на території Волинської губернії влітку 1919 року.

Біографія автора

Олександр Йосипович Дем’янюк, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії військово-історичних досліджень

Посилання

Бородиєвич Є. 1921. В чотирикутнику смерти. Причинки до трагедії УГА на

Великій Україні (із воєнного записника 3-тьої бригади). Вид. української накладні «Нове життя». 1 число. Львів : НТШ. С. 1 – 88.

Винниченко В. 1990. Відродження нації: у 3 ч. Київ : Вид-во політ. л-ри

України, Ч. ІІІ. С. 542.

Дем’янюк О. Й. 2007. Волинь та Галичина в українсько-польських стосунках 1919 року. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 584. Держава та армія. – С. 113–120.

Державний архів Волинської області (далі – ДАВО), ф. 58, оп. 1, спр. 12.

Державний архів Житомирської області (далі – ДАЖО), ф. р-1657, оп. 4, спр. 1.

Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО), ф. р-2803, оп. 1, спр. 3.

Дмитрук В.Г. 2004. Вони боролися за волю України (Нарис історії Сірожупанної дивізії) : монографія. Луцьк: Волинська обласна друкарня. С. 286.

Доповідь представника Російської Соціал-демократичної партії до Комісії

Національних Меншостей при Соціялістичному інтернаціоналі. 1928.

Трагедія двох народів. Матеріяли до спору між українськими та російськими соціал-демократичними партіями з приводу убійства С. Петлюри. Прага – Київ : Вид. Закордонної Делєгації УСДРП. С. 34.

Історія січових стрільців. 1992. Воєнно-історичний нарис. Київ: Україна.

С. 347.

Какурин Н. 1990. Как сражалась революция: в 2 т. Москва : Изд-во полит. л-ры. Т. 2. С. 432.

Капустянський М. 2004. Похід Українських армій на Київ-Одесу в 1919

році. Україна. 1919 рік : док. та м-ли : документально-наукове видання. Київ: Темпора. С. 19 – 286.

Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. 1992. Історія українського війська

(від княжих часів до 20-х років ХХ ст.). / упоряд. Б. З. Якимович. Львів :

Світ. С. 712.

На бій за волю. Перемога через поразки. Україна у війнах і революціях

–1921 років. 2016. / авт. кол. А. Руккас, М. Ковальчук, А. Папакін,

В. Лободаєв. Харків : Клуб сімейного дозвілля. С. 352.

Нагаєвський І. 1993. Історія Української держави двадцятого століття. Київ:

Український письменник. С. 413.

Оксенюк Р. Н. 1970. Нариси історії Волині. Соціально-економічний, революційний та національно-визвольний рух трудящих (1861–1939). Львів: Вид-во Львівського університету. С. 276.

Омелянович-Павленко М. 2018. Українсько-польська війна. 1918–1919.

Івано-Франківськ: «Лілея-НВ». С. 144.

Полонська-Василенко Н. 1992. Історія України : у 2 т. Київ : Либідь. Т. 2.

Від середини ХVІІ століття до 1923 року. С. 608.

Савченко В. А. 2016. Дванадцять війн за Україну. Київ : Нора-Друк С. 480.

Скорич Л.В. 2007. УНР і ЗУНР: військово-політичне співробітництво у

–1919 рр.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. Львів: НУ «Львівська політехніка». С. 20.

Солдатенко В.Ф. 1999. Українська революція. Історичний нарис: монографія. Київ : Либідь. С. 976.

Станімір О. 1966. Моя участь у визвольних змаганнях 1917–1920. Торонто.,

С. 192.

Удовиченко О. І. 1995. Україна у війні за державність. Історія організації і

бойових дій Українських Збройних Сил 1917–1921. Київ : Вид-во «Україна».

С. 206.

Український козак. 1919. 1 липня. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, м. Київ (далі – ЦДАВОВУ), ф. 1078, оп. 2, спр. 35.

Центральний державний архів громадських організацій України, м. Київ

(далі – ЦДАГО), ф. 57, оп. 2, спр. 273.

Чіхрадзе О. Ш. 2003. Друга українсько-більшовицька війна (листопад 1918 – грудень 1919 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук.

Львів: НУ «Львівська політехніка». С. 20.

Шевелєва М. 2023. Всеволод Петрів – славетний воєначальник Української

революції. Український інтерес. URL: https://uain.press/blogs/ 1151367-1151367.

De Gaulle, Charles. 1980. Lettres, notes et carnets 1919 – juin 1940. Paris: Plon.

Р. 512.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-26

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ