ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ ПРОХОДИ В ЕМІГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Наталія Петрівна Кравець Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7455-3236

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.39.2023.29-41

Анотація

У статті проаналізовано напрями громадської діяльності Василя Проходи,
українського військового (підполковника Армії Української Народної Республіки),
громадського діяча, інженера, історика в Чехословаччині. Охарактеризовано
активну участь в розбудові Української Господарської Академії, діяльності
Академічної громади, «Товариства колишніх вояків Армії УНР», товариства
«Український сокіл», Аграрного товариства. Розглянуто внесок В. Проходи у
формування суспільних цінностей студентського середовища Української Господарської Академії, виокремлено коло його однодумців – студентів і викладачів,
серед яких – майбутні лідери національно-культурних організацій в еміграції.
У дослідженні з’ясовано світоглядні пріоритети Василя Проходи, його активну
організаційну, просвітницьку та ідеологічну складові громадської діяльності у
вищеназваних товариствах.

Біографія автора

Наталія Петрівна Кравець, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

викладач кафедри гуманітарних наук

Посилання

ГДА СБУ – Галузевий державний архів Служби безпеки України. ГДА СБУ.

Ф.6. Cпр. 74412 фп. Арк.3.

Криськов А. (1997) Українська імміграція міжвоєнного періоду у

Чехословаччині (1919-1939 рр.): автореф. дис. канд. іст. наук. Чернівці, 24 с.

Коваль Р. (2007) Тернистий шлях кубанця Проходи. Київ, Вінниця. 401 с.

Калічак І. (1930) Руханка й спорт української еміграції в Ч. С.Р. Сокіл-Батько. Львів. С 93-102.

Наріжний С. (1942) Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. Ч.1. Прага. 372 с.

Прохода В. (1931) Український Сокіл в Подєбрадах. Подебради. 62 с.

Прохода В. (1936) Початки української руханки за кордоном. Український

Сокіл. Прага. С. 3-5.

Прохода В. (1967) Записки непокірного. Кн.1: в Україні. Торонто. 434 с.

Прохода В. (1972) Записки непокірного. Т.2: На чужині. Національно-культурна діяльність, боротьба за існування й перебування на дні життя. Новий Ульм. 364 с.

Прохода В. (1994) Українське сокільство за кордоном. Сокіл-Батько.

Альманах. 1894 – 1994. Львів. С. 166-184.

Sládek Z. L. Běloševská. (1998) Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské

emigrace v Československé republice (1918-1939). Praha. Euroslavica. 344 s.

ЦДАГОУ 1. – Центральний державний архів громадських об’єднань України.

ЦДАГОУ. Ф. 269. Оп.1. Спр. 1004. Арк. 17.

ЦДАГОУ 2 – ЦДАГОУ. Ф. 269. Оп. 2. Спр. 157. Арк. 12,22,15,32.

Яворський А. (2016) Розвиток організаційної структури Української селянської спілки у Чехословаччині в 20−30-х рр. ХХ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: історія. Вип.1. Ч. 2. С.108−112.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-26

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ