ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ВИВЧЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ ЗБРОЙ¬НИХ СИЛ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ ІЗ ПІДТРИМАННЯ МИРУ ТА БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Юрій Михайлович Пащук Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0631-6183

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.39.2023.78-89

Ключові слова:

досвід, організаційне вивчення та впровадження досвіду, процес вивчення та впровадження досвіду, Збройні Сили України, міжнародні операції з підтримання миру та безпеки

Анотація

Стаття присвячена організаційному (колективному) вивченню та впров­дженню досвіду українських національних контингентів у міжнародних операціях із підтримання миру та безпеки, а також його впливу на розвиток стандартного процесу вивчення та впровдження досвіду у Збройних Силах України. Вище­зазначена діяльність досліджується протягом двох основних періодів еволюції організаційного вивчення та впровдження досвіду в Збройних Силах України:      1) грудень 1991 р. – грудень 2018 р.; 2) січень 2019 р. – лютий 2022 р.

Необхідність вивчення воєнно-історичних аспектів із аналізу та імплементації досвіду Збройних Сил України в операціях із підтримання миру зумовлена, насамперед, важливістю таких досліджень для забезпечення більш ефективного функціонування сучасної Системи вивчення та впровдження досвіду в умовах протистояння російській збройній агресії. Важливість та актуальність цього науково-практичного завдання визначається також відсутністю в українській історіографії спеціальних досліджень.

Розглянуті у статті два вищезгадані періоди відрізняються, насамперед, процесами та процедурами аналізу та імплементації набутих колективних знань, а також мають різну здатність до їх засвоєння і трансформації. Крім того, вони характеризуються неоднаковою роллю та внеском українського військового досвіду участі в міжнародних операціях із підтримання миру в розвиток органі­заційного вивчення та впровдження досвіду в Збройних Силах України. До початку російської збройної агресії у 2014 році організаційне вивчення та впровдження досвіду міжнародних операцій із підтримання миру відігравало провідну роль, і ця діяльність мала значний вплив на розвиток процесів вивчення та впрова­дження досвіду у Збройних Силах України. Після початку Антитерористичної операції у квітні 2014 року з очевидних причин така діяльність не була най­вищим пріоритетом. Але практика та передовий досвід аналізу та імплементації досвіду в операціях із підтримання миру широко використовувався для карди­нальної переорієнтації на організаційне вивчення та впровадження бойового досвіду і стала відправною точкою подальшого розвитку процесів і процедур вивчення та впровдження досвіду у Збройних Силах України.

Зі створенням у 2019 році перспективної Системи вивчення та впровадження досвіду у Збройних Силах України було розроблено та затверджено Доктрину з вивчення та впровадження досвіду та Інструкцію зі збору спостережень, ідентифі­кації, поширення та впровадження уроків і передового досвіду. Українські війська також отримали відповідні процедури аналізу та впровадження досвіду українських національних контингентів у міжнародних операціях із підтримання миру та безпеки.

Біографія автора

Юрій Михайлович Пащук, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

доцент кафедри іноземних мов та військового перекладу

Посилання

Біла книга 2010. Збройні Сили України (2011). Київ: Міністерство оборони України, 79 с.

Воєнна історія (2021). Офіційний сайт Міністерства оборони України. URL: https://www.mil.gov.ua/ministry/istoriya.html.

Доктрина з вивчення та впровадження досвіду у Збройних Силах України. ВКП 7-00(01).01. 3.07.2020 р. 30 с.

Ісаков М., Яковлев М., Хлопецький О., Василів Ю. (2009). Аналіз існуючої системи аналізу і узагальнення досвіду підготовки військ в об’єднаних збройних силах НАТО та Сухопутних військах Збройних Сил України. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, Вип. 4 (22). С. 150–156.

Котелянець О. (2012). Актуальні питання розвитку міжнародної миротворчої діяльності України. Стратегічні пріоритети. Національний інститут стратегічних досліджень. № 2 (23). С. 185–190.

Науково-дослідна робота, шифр “Досвід-ЗСВ”. Звіт заключний. Державна реєстрація № 0120u102708. Львів: НАСВ, 2020. 126 с.

Пащук Ю., Пашковський В. (2019). Методологічні підходи до формування у Збройних Силах України перспективної системи вивчення і впровадження досвіду. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, № 4 (37). С. 36–43.

Пащук Ю. (2021). Історичні аспекти організаційного вивчення і впровадження досвіду у Збройних Силах України у “мирний період” (1991-2014). Військово-науковий вісник. № 35, Львів, НАСВ, 2021. С. 44–57.

План створення у Збройних Силах України перспективної системи узагаль-нення та впровадження досвіду. Затверджений начальником Генерального штабу Збройних Сил України 27.11.2018. 7 с.

Про затвердження Інструкції з організації участі національних контингентів (персоналу) Збройних Сил України у міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки. Наказ Міністра оборони України від 28.12.2011 р. № 840. 21 c.

Тимчасова інструкція вивчення та впровадження досвіду у Збройних Силах України. ВКДП 7-00(01).01. 15.07.2020 р. 72 с.

Укрінформ (2020). Український прорив: Безпека й оборона. 23.08.2020. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3085312-ukrainskij-proriv-bezpeka-j-oborona.html

Dyson T. (2019). The Military as a learning organisation: establishing the fundamentals of best-practice in lessons-learned. Defence Studies. Vol. 19. Issue 2, pp. 107–129.

Dyson T. (2020). Organisational Learning and the Modern Army. A New Model for Lessons-Learned Processes. 1st Edition. Abingdon: Routledge. 276 p.

Dyson T., Pashchuk Y. (2022): Organisational learning during the Donbas War: the development of Ukrainian Armed Forces lessons-learned processes. Defence Studies, Volume 22, 2022. Issue 2, pp. 141-167.

Fluri P., Koziel M., Yermolaiev A. (2013). The Security Sector Legislation of Ukraine. Second Edition. Сenter for Аrmy, Сonversion and disarmament studies. Kyiv, 2013. 618 p.

Pashchuk Y. (2019). Approach to improving the Ukrainian Army Lessons Learned Capability. 15th NATO Lessons Learned Conference. (Carcavelos, Portugal, 14-16.10.2019). NATO LL Conference 2019 Magazine (14-16 October), p. 21.

Pashchuk, Pashkovskyi, Zvonko I. (2022). Performance of the System of lessons analysis and dissemination in the Armed Forces of Ukraine in the Special Period (2014-2018). Military Scientific Journal. Lviv, National Army Academy. Vol. 37 (2022). pp. 292-319.

Wilk А. (2017). The best army Ukraine has ever had. Changes in Ukraine’s Armed Forces since the Russian aggression. Warsaw: Centre for East Studies. 44 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-26

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ