ВОЛИНЬ ТА ВОЛИНЯНИ У МІЛІТАРНІЙ ПОЛІТИЦІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В 30-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Олександр Йосипович Дем'янюк Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Луцьк), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0034-5768

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.40.2023.3-18

Ключові слова:

Волинське воєводство, Волинь, волиняни, мілітарна історія, Друга Річ Посполита, Військо Польське, українсько-польські відносини, Друга світова війна.

Анотація

Розглянуто різноманітні аспекти залучення волинян як громадян Другої Речі Посполитої до строкової служби у Війську Польському, мобілізаційних заходах держави напередодні Другої світової війни. З’ясовано ставлення польського політичного та військового керівництва до місця проходження служби та роду військ для українців, у тому числі й волинян.  Визначено головні причини змін у ставленні до волинян-українців у польському війську наприкінці 30-х років ХХ століття.

Проаналізовано заходи керівництва Другої Речі Посполитої та командування Війська Польського щодо проведення фортифікаційних робіт на території Волинського воєводства під загрозою військової агресії радянських республік, подано відомості про створення фортифікаційних ліній оборони у воєводстві, визначено місце польських військових підрозділів в охороні східного кордону держави.

Наведено цитати зі спогадів учасників тих подій, які дозволяють ознайомитися з їхнім особистісним сприйняттям окремих складових місця Волині та волинян у мілітарних планах Другої Речі Посполитої в 30-х роках ХХ століття.

Біографія автора

Олександр Йосипович Дем'янюк, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Луцьк)

заступник директора з науково-педагогічної діяльності 

Посилання

Бугайчук А. (2013). Волинь і Друга світова. Початок. URL. https://www.volynpost.com/articles/284-volyn-i-druga-svitova-pochatok [дата зверн.: 24.08.2023].

Волиняни в перші дні Другої світової війни брали участь в боях (2019). URL. https://vo.suspilne.media/news/36700 [дата зверн.: 24.08.2023].

Гоменюк І. (2019). Чотири біографії на тлі Вересневої кампанії. URL. https://www.istpravda.com.ua/articles/5d9d9da99bdce/ [дата зверн.: 24.08.2023]

Ґжеляк Ч. (2003). Бої за Волинь у 1939 році. У пошуках правди. Луцьк: РВВ «Вежа». С. 109–126.

Деркач О. (2011). Західноукраїнські землі в оборонних планах ІІ Речі Посполитої. Українське державотворення: проблеми і сучасність: зб. наук. пр. Вип. VІ. С. 111–118.

Коц М. Г., Осауленко Л. М. (2007). Волинь у лещатах смерті. Сторінки з життя Миколи Коца і не тільки. Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня». 432 с.

Матійченко В. (2012). Польське підпілля на Волині 1939–1941 рр. Волинь і волиняни у Другій світовій війні: зб. наук. пр. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки. С. 206–211.

Мрака І. (2016). «Свої» чи «чужі»: українці у війську міжвоєнної Польщі. Вісник Львівського університету. Серія історична. Випуск 52. С. 119–138.

Мрака І. (2018–2019). На службі ІІ Речіпосполитої: українці в оцінках польських офіцерів. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету: зб. наук. пр. Вип. 18–19. С. 353–373.

Резмер В. (1999). Позиція і участь українців у німецько-польській кампанії 1939 р. Україна–Польща: важкі питання. Варшава. Т. 4. С. 13–33.

Руккас А. (2002). Вояки-українці в польській армії (1921–1939 рр.). Військово-історичний альманах. Ч. 1. С. 16–30.

Руккас А. (2002). Вояки-українці в польській армії (1921–1939 рр.). Військово-історичний альманах. Ч. 2. С. 54–65.

Середницький Я. (2020). Формування польського збройного підпілля в час українського національного відродження. 1939–1942 роки. Тернопіль : Мандрівець. С. 232.

Солоненко М. (2019). Волиняни боронили Варшаву у вересні 1939-го. Голос України. 4 вересня.

Тимоць І. (2018). «Українцям та іншим меншинам не дуже довіряли в польській армії – не допускали до технічних родів військ і вищих офіцерських посад». URL. https://www.polukr.net/uk/blog/2018/11/likbez/ [дата зверн.: 24.08.2023]

Федчук В. (2019). Волиняни у вересневій кампанії 1939-го. URL. https://day.kyiv.ua/article/poshta-dnya/volynyany-u-veresneviy-kampaniyi-1939-ho [дата зверн.: 24.08.2023]

Юзевський Г. (2017). Замість щоденника. Луцьк : Вежа-Друк. 168 с.

Honor wojskowy (1939). Pobudka Wołyńska. 15 maja.

Kowalski T. (1998). Mniejszości narodowe w Siłach Zbrojnych drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939). Toruń. 182.

Krotofil М. (2002). Ukraińcy w Wojsku Polskim w okresie międzywojennym, Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Siłach Zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939. Toruń: Wyd-wo Uniwersytetu Mikołaja Kopiernika. S. 124–142.

Pamiętać (1939). Wołyń, maj.

Pismo I Wiceministra Sprav Wojskowych do Szefa Biura Inspekcji GISZ w sprawie mniejszości narodowych w pułkach piechoty, 11.02.1937 r. (1968). Wojna obronna Polski, 1939: Wybór źrődełó. Warszawa. Р.116.

Pruski Z. (2000). Bastion Polesie. Polskie fortyfikacje na Polesiu w latach 1920–1939. Przasnysz, 2000. 284 s.

Torzweski R. (1972). Kwestia ukraińska w polityce III Pzeszy, 1933–1945. Warszawa : KiW. 375 s.

Wołyń, 1939. lipieс.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-04

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ