ТРАНСПОРТНІ ПРОБЛЕМИ НА ПРИФРОНТОВИХ ТЕРИТОРІЯХ ВОЛИНІ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Автор(и)

  • Василь Іванович Денисюк Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк), Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1660-0070

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.40.2023.19-31

Ключові слова:

місто, Перша світова війна, транспорт, транспортна система, залізниця, біженці

Анотація

У статті проаналізовано функціонування транспорту на прифронтових територіях Волинської губернії у роки Першої світової війни. З'ясовано межі поняття «прифронтові території». Встановлено стан справ на залізниці та в транспортній системі загалом у регіоні напередодні війни. Охарактеризовано ключові зміни у функціонуванні транспорту після початку війни. Визначено та проаналізовано головні фактори розвитку процесів у транспортній галузі.

Встановлено стрижневі проблеми функціонування залізниці в умовах війни. Проаналізовано ключові елементи зростання навантаження на транспортну систему Волинської губернії. Охарактеризовано головні наслідки системних проблем, що виникли та ускладнювалися у роки війни на залізниці. З'ясовано ключове значення транспортних вузлів.

Біографія автора

Василь Іванович Денисюк, Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

доцент кафедри історії України та археології

Посилання

Герасимов Т. (2017). Міста Правобережної України і Перша світова війна: повсякденна історія. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля». 436 с.

Велика війна 1914–1918 pp. і Україна: У двох книгах. Книга 2: Мовою документів і свідчень. (2015) / Ред. кол.: В.А. Смолій (голова), Г.В. Боряк та ін. Київ: Кліо. 800 с.

Дем’янюк О. (2018). Волинь в добу Української Центральної Ради: військово-політичні аспекти. Військово-науковий вісник. № 29. С. 111–120.

ДАВО 1 – Держархів Волинської обл. (далі – ДАВО), ф. 3, оп. 1, спр. 1318.

ДАВО 2 – ДАВО, ф. 3, оп. 1, спр. 1578.

ДАВО 3 – ДАВО, ф. 3, оп. 1, спр. 1617.

ДАРО 1 – Держархів Рівненської обл. (далі – ДАРО), ф. 165, оп. 1, спр. 28.

ДАРО 2 – ДАРО, ф. 165, оп. 1, спр. 29.

ДАРО 3 – ДАРО, ф. 359, оп. 1, спр. 13.

ДАРО 4 – ДАРО, ф. 359, оп. 1, спр. 14.

Ковальчик В.-Р. (2018). Вплив розвитку залізниці на економічну ситуацію в Польському королівстві й південно-західних губерніях (Україні) під владою Російської імперії до 1914 р. / Модернізаційні процеси на Волині в ХІХ – на початку ХХ ст. Збірник наукових праць. Луцьк: Вежа-Друк. С. 286–316.

Лукомский А. С. (2012). Очерки из моей жизни. Воспоминания. М.: Айрис-Пресс. 752 с.

Оськин О. (2017). Продовольственная политика министерства земледелия в период Первой мировой войны (июль 1914 – февраль 1917 г.). Вестник РУДН. Серия История России. № 16 (2). С. 190–209.

Оськин О. (2019). Снабжение фронта мясными продуктами в годы Первой мировой войны: заготовка скота для армии. Известия Саратовского университета. Серия История. Международные отношения. № 19 (1). С. 14–19.

Первая мировая: взгляд из окопа. (2014) / Предисл., сост. и коммент. К. А. Пахалюка. М. ; СПб.: Нестор-История. 216 с.

Реєнт О., Сердюк О. (2004). Перша світова війна і Україна. Київ: Генеза. 480 с.

Сухова О. (2014). Мобилизационные кампании периода Первой мировой войны

в восприятии и поведении российского крестьянства: итоги и перспективы изучения проблемы. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. № 1 (29). С. 39–49.

Труды Центрального СТАТИСТИЧЕСКОГО управления. (1924) / Ред.: М. Красильников. Москва: ЦСУ СССР. 481 с.

ЦДІАУК 1 – Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДІАУК), ф. 930, оп. 1, спр. 2.

ЦДІАУК 2 – ЦДІАУК, ф. 930, оп. 1, спр. 15.

Gibson C. (2014). Behind the lines British soldiers and French civilians, 1914–1918. Cambridge: Cambridge University Press. 453 p.

Hartley J. (2015). Bully beef & biscuits: food in the Great War. Barnsley: Pen & Sword Military. 384 p.

Korzeniowski M., Mądzik M., Tarasiuk D. (2007). Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojby światowej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 238 s.

Proctor Tammy M. (2010). Civilians in a World at War, 1914–1918. New York: New York University Press. 379 p.

Shvab А., Denysiuk V. (2020). Food supply of the frontline cities of the Volhyn governorate in 1914–1917. East European Historical Bulletin. № 14. P. 76–85. doi: 10.24919/2519-058x.14.197791.

Statistics of the Military Efforts of the British Empire During the Great War 1914–1920. (1922). London: Published by His Majesty`s Stationery Office. 902 p.

Ward C. (2013). Living on the western front: annals and stories, 1914–1919. London: Bloomsbury Publishing Plc. 296 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-04

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ