УKРПОЛБАТ – ВАЖЛИВИЙ ЕТАП В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

  • Олексій Олександрович Фуртес Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів), Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2993-626X

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.40.2023.103-117

Ключові слова:

Україна, Польща, УкрПолбат, міжнародні навчання, Косово, миротворча місія

Анотація

У статті розглянуто історичний шлях спільної українсько-польської військової частини – Українсько-Польського батальйону миротворчих сил (далі – УкрПолбат) в контексті історії розвитку українсько-польських військових відносин. Показано ґенезу, становлення та розвиток батальйону в його основних доленосних подіях, особливо під час його застосування в період з 2000 – 2010 рр. у Косові. Проаналізовано та надано оцінку змісту головних заходів, що відбувалися за період функціонування УкрПолбату, зокрема, участь у спільних навчаннях та у миротворчій місії в Косові. Доведено, що період функціонування УкрПолбату став часом формування довіри, дружби і стратегічного партнерства між Україною і Польщею, готовністю разом долати виклики і загрози, що повстають перед країнами. Набутий УкрПолбатом досвід став вкрай важливим при формуванні наступної спільної військової частини – литовсько-польсько-української бригади, яка і стане предметом наших подальших досліджень.

Біографія автора

Олексій Олександрович Фуртес, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

докторант

Посилання

Брусиловська О. (2014) Геополітичні стратегії країн Центральної і Східної Європи в умовах еволюції пост-біполярної системи міжнародних відносин. Studia Politologica Ucraino-Polona. Випуск 4. Житомир-Київ-Краків: ФОП Євенок О. О. С. 18 – 26.

Війна в Македонії – наслідок провалу місії Заходу у Косово (2001). Голос України, 20 березня, 8 с.

Вирва В. (2001) Тут мир боронять і українці. Народна армія, 24 листопада, 8 с.

Власенко В. (2000) Косово: край ненависті і надій. Урядовий кур’єр, 25 листопада, 8 с.

Гевко І. (1999) Час перевірити «Укрполбат» на практиці. Армія України, 26 листопада, 8 с.

Гевко І. (2000) «Укрполбат» готовий до виконання миротворчої місії. Армія України, 10 червня, 8 с.

Дмитрієв М. (2001) Відносний затишок у Косово, схоже, скінчився. Народна армія, 21 квітня, 8 с.

Договір між Україною і Республікою Польщею про добросусідство, дружні відносини і співробітництво 1992 р. – двостороння міждержавна угода (2005). Офіційний вісник України від 15.04.2005. № 13, 597 с.

Казан Е. (2018) Спільні військові формування Польщі і України як приклад порозуміння і миру між Польщею і Україною. Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич. Спецвипуск 3. С. 148 – 157.

Ключук Ю. (2017) Проблеми регіональної безпеки у польсько-українському президентському дискурсі (1991–1995 рр.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: «Історія». Вип. 2(2). С. 128 – 132.

Кондрач Я. (2016) Українсько-польський батальйон: миротворча місія в Косово. Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Вип. 9 . С. 210 – 216.

Лухтан А.І. (2018) Міжнародне військове співробітництво України (1991 – 2013): дис. … канд. іст. наук: 20.02.22. Київ. 363 с.

Нам випала доля захищати свою державу (1996). Армія України, 5 грудня, 8 с.

Прес-служба Міністерства оборони України. Операція «Аштон» (2000). Народна армія, 24 листопада, 8 с.

Шестопалов С.С. (2014) Українсько-польське військове співробітництво. Чорноморський літопис. 2014. Вип. 10. С. 66 – 71.

Шкурко Д. (2000) «Укрполбат» отримує «добро» послів. Народна армія, 12 серпня, 8 с.

Алексієвець М.&Ільчук І. (2015) Безпеко-оборонний вектор співпраці України і Польщі в європейсько-атлантичному контексті (1991–2014 рр.). Україна–Європа–Світ: міжнародний збірник наукових праць. Тернопіль: ТНПУ. Вип. 16 : у 2 ч., ч. 1. С. 98–117.

Гевко І.&Голубятніков С. (2000) Тепла зустріч військових делегацій України і Польщі. Армія України, 27 січня, 8 с.

Деркач О.&Коберський Л. (2001) Українсько-польський батальйон: історія і сучасність (нарис). Львів: Плай, 128 с.

Український контингент у Косові (2023) URL: https://www.uk.wikipedia.org/wiki/Український_контингент_у_Косові [Дата звернення: 14.09.2023].

Drzewicki A. (2011) Stosunki z Ukrainą w sferze bezpieczeństwa: polski punkt widzenia. Bezpieczeństwo Narodowe (17), S. 151–168.

Kuspys P. (2009), Współczesne stosunki polsko-ukraińskie 1991–2008, polityka, gospodarka, wojsko, sektor pozarządowy, Kraków, 367 s.

Kharuk А. (2020) Bronić Międzymorza: współpraca wojskowa i wojskowo-techniczna pomiędzy Ukrainą i Polską. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Tom XV. Bałtyk w dziejach ludów Morza Bałtyckiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, S. 316-326.

Sławiński A. (2020) Główne kierunki polsko-ukraińskiej współpracy wojsko- wej po 1991 roku. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. №2(6) S. 130-144.

Żyła М. (2020) Polsko-Ukraińska współpraca wojskowa w latach 1992–2017. Історичний архів. Наукові студії. Миколаїв: Чорноморський національний університет імені Петра Могили. №21. С.21-32.

Polsko-Ukraiński Batalion Sił Pokojowych (2023) URL: https://www. duhoctrungquoc.vn/wiki/pl/PolskoUkrai%C5%84ski_Batalion_Si%C.5%82_Pokojowych [Дата звернення: 14.09.2023].

Wielonarodowa Brygada LITPOLUKRBRIG (2023) URL: https://www.jednostkiwojskowe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=942&Itemid=26 [Дата звернення: 14.09.2023].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-04

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ