ОСОБЛИВОСТІ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ОХОРОНИ ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ НА ДОНБАСІ (2014-2018 рр.)

Автор(и)

  • Олег Валерійович Ананьїн Головний центр супроводження програм розвитку (Офіс реформ) Державної прикордонної служби України (м Київ)., Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8757-1663

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.40.2023.118-134

Ключові слова:

російсько-українська війна, антитерористична операція, лінія зіткнення, смуга безпеки, Державна прикордонна служба України

Анотація

Досліджено службово-бойову діяльність підрозділів Державної прикордонної служби України щодо забезпечення охорони смуги безпеки вздовж лінії зіткнення під час Антитерористичної операції на Сході України. Визначено, що побудова ефективної системи охорони лінії зіткнення значно ускладнювалася без наявності спеціально сформованих для цього підрозділів, оснащених відповідною технікою та засобами. Найбільше підходили для цього прикордонні підрозділи завдяки специфіки своєї професійної діяльності в якості правоохоронного органу. Наведено основні чинники оперативної обстановки, які впливали на організацію службово-бойової діяльності прикордонних підрозділів під час охорони лінії зіткнення. Особливості службово-бойової діяльності полягали у тому, що прикордонникам доводилося виконувати як призначену їм правоохоронну функцію, так і військові завдання. При цьому в основу службово-бойової діяльності прикордонників покладалося комплексне застосування різнорідних сил та засобів у взаємодії із підрозділами ЗСУ, МВС та СБУ.

Результати дослідження можуть бути використані у процесі створення сучасної наукової бази, необхідної для формування у майбутньому ефективної моделі охорони (захисту) державного кордону у частині удосконалення міжвідомчої взаємодії сил оборони України в умовах бойових дій.

Біографія автора

Олег Валерійович Ананьїн , Головний центр супроводження програм розвитку (Офіс реформ) Державної прикордонної служби України (м Київ).

старший офіцер 

Посилання

Баран Л., Филь О. (2017). Розвиток обстановки в районах проведення АТО та деякі результати оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України у 2015 році. Війна на Донбасі 2014-2016 рр.: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук. військ.-іст. конф. 20 квіт. 2017 р. Київ : НВІМУ. С. 50–53.

Біла книга – 2015. Адміністрація Державної прикордонної служби України (2016). Київ, 240 c.

Біла книга – 2016. Адміністрація Державної прикордонної служби України (2017). Київ. 120 с.

Біла книга – 2017. Адміністрація Державної прикордонної служби України (2018). Київ. 120 с.

Біла книга антитерористичної операції на Сході України (2014-2016). ЗСУ. (2017). Київ. МОУ, НУОУ. 250 с.

Бурлін В.В. (2015). Питання діяльності підрозділів та органів охорони державного кордону на межі з тимчасово окупованими територіями. Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези VІІІ Всеукр. наук-практ. конф., 10 груд. 2015 р. Хмельницький : НАДПСУ. С. 6–7.

Воєнні аспекти протидії «гібридній» агресії: досвід України: монографія / за ред. А. М. Сиротенко. Київ: НУОУ, 2020. 176 с.

Головко В.В. (2015). Україна в умовах антитерористичної операції та російської збройної аґресії (2014 р.) Український історичний журнал. № 3 (522). С. 176–193. URL: http://history.org.ua/LiberUA/journal_2015_3/journal_2015_3.pdf [дата зверн.: 23.01.2023].

Гребенюк М.В. (2015). Організація взаємодії Державної прикордонної служби України та Служби безпеки України під час виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції. Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези VІІІ Всеукр. наук-практ. конф., 10 груд. 2015 р. Хмельницький : НАДПСУ. С. 14–16.

Грицюк В. М., Пашкова О. О., Покотило О. І. , Сегеда С. П., Скрябін О. Л. Інформаційно-довідкові матеріали щодо хронології подій 2014–2019 років, які відбувалися в Автономній Республіці Крим та під час проведення антитерористичної операції / операції Об’єднаних сил на Сході України. URL: https://kristti.com.ua/28250-2/ [дата зверн.: 24.01.2023].

Заборовський В. В. (2019). Оперативно-бойові прикордонні комендатури та прикордонні комендатури швидкого реагування в охороні й захисті державного кордону. Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези Міжнар. наук-практич. конф., 17 трав. 2019 р. Харків : ХНУВС. С. 78–80.

Ірха Ю. Б. (2015). Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина інтересах національної безпеки України в сучасних умовах. Вісник Конституційного суду України. № 5. С. 78–87.

Конституція України. URL: https://ips.ligazakon.net/document/Z960254K?an=23&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&is_no_morph=false&lang=ua&paragr_mode=true ) [дата зверн.: 25.01.2023].

Литвин М. (2019). Лінія розмежування. Київ: Гамазін, 396 с.

ОБСЕ опубликовало пописанный в Минске протокол (документ). URL: http://podrobnosti.ua/992242-obse-opublikovala-podpisannyj-v-minske-protokol-dokument.html [дата зверн.: 15.02.2023]

Офіційний сайт ДПСУ. Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал в ході робочої поїздки відвідав Луганський прикордонний загін. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Golova-Derzhprikordonsluzhbi-Petro-Cigikal-v-hodi-robochoi-poizdki-vidvidav-Luganskiy-prikordonniy-zagin/ [дата зверн.: 15.02.2023].

Офіційний сайт ДПСУ. Донецько-Луганське регіональне управління. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/structure/donecko-luganske-regionalne-upravlinnya/lisichanskiy-prikordonniy-zagin/ [дата зверн.: 17.02.2023].

Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20 бер. 2003 р. № 638-ІV (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text [дата зверн.: 16.02.2023].

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 3 квіт. 2003 р. № 661-ІV (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text [дата зверн.: 16.02.2023].

Про затвердження Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування : розпорядження Кабінет Міністрів України від 7 лист. 2014 р. № 1085-р. URL:https://ips.ligazakon.net/document/view/kr141085?an=1&ed=2018_06_13 [дата зверн.: 15.02.2023]

Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей: наказ Першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 12 черв. 2015 р. № 415-ОГ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v415_950-15#Text [дата зверн.: 15.02.2023]

Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей (Наказ першого заступника керівника АТЦ при СБУ (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) від 14 квіт. 2017 р. № 222-ог (зі змінами). URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/416892___584888 [дата зверн.: 20.02.2023]

Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях: Закон України від 18 січ. 2018 р. № 2268-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 10. С. 54.

Розробка рекомендацій щодо використання оперативно-бойової прикордонної комендатури: звіт про НДР [шифр 215-0006 І]. Хмельницький : Нац. академія ДПСУ, 2015. 192 с.

Сегеда С. П., Покотило О. І. (2019). Створення спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін як засіб реалізації Мінських домовленостей. Воєнно-історичний вісник. № 4 (34). С. 5–14.

Филь О. (2018). Розгортання контрольних пунктів в’їзду-виїзду вздовж лінії зіткнення на Донбасі у 2014-2016 роках. Війна на Донбасі 2014-2017 рр.: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук. військ.-іст. конф. 19 квіт. 2018 р. Київ : НВІМУ. С. 226–231.

Яценко В., Москальова Л. (2018). Державна прикордонна служба України та проблеми захисту кордонів. Війна на Донбасі 2014-2017 рр. : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук. військ.-іст. конф. (Київ, 19 квіт. 2018 р.). Київ : НВІМУ, 2018. С. 252–253.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-04

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ