ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ МІЖВОЄННОЇ ЛИТВИ (1918–1940) У СВІТЛІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЧЕНИХ КЛАЙПЕДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33577/2313-5603.40.2023.274-294

Ключові слова:

Військова історія, міжвоєнна Литва, історіографія, Інститут історії та археології Балтійського регіону (Клайпедський університет), «Війна і суспільство ХХ ст.»

Анотація

У статті висвітлюється стан і перспективи подальшої наукової розробки військово-історичної проблематики, дотичної до періоду існування міжвоєнної Литовської держави, вченими Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпедського університету (КУ). Дана публікація не минає загально-литовського контексту, включаючи ретроспективу попередніх військово-історичних студій у Литві від зародження до сьогодення. Визначаються основні етапи становлення військової складової історичних досліджень у КУ. Аналізується доробок науково-дослідницької групи «Війна і суспільство ХХ століття» через призму реалізації проєктної діяльності та поза нею. Загалом підкреслюється, що перелік складових композиту військово-історичних студій міжвоєнного періоду вельми широкий: історія окремих родів і видів військ, парамілітарні формування, організація, структура та озброєння регулярної армії, доктринальна складова, теорія військово-історичних досліджень і т.д. Вченими КУ керує прагнення атомізувати цільову тему, продемонструвати найдрібніші моменти кожного з фрагментів загальної мозаїки. Так, зокрема, серед піднятих питань внутрішній уклад життя військового підрозділу міжвоєнної доби (побутові стосунки військовослужбовців, повсякденна діяльність, свята і будні, традиції литовського вояцького побратимства, середовище існування, гігієна). Систематизація та актуалізація досвіду тієї епохи створює необхідні умови для його задіяння у формуванні сучасних збройних сил Литви, оновлення системи національної безпеки. У той же час залучення компаративістського підходу дає можливість фіксувати субрегіональний та регіональний контексти і створює додаткові вектори майбутніх досліджень.

Біографія автора

Артем Миколайович Петрик, Клайпедський університет (Литовська Республіка)

Інститут історії та археології Балтійського регіону

Посилання

Йокубаускас В. & Петрик А. (2021). У пошуках союзників: українська тематика у військовій періодиці Литви 1920–1940 років. Військово-науковий вісник, № 35. C. 142–169.

Йокубаускас В. (2011). Военная доктрина и оборонительные планы Литвы в конце 30-ых годов XX века. Исследования Балтийского региона: вестник Социально-гуманитарного парка БФУ им. И. Канта, № 2 (8). С. 27–49.

Йокубаускас В. (2020). Територіальна оборона у Литві в кінці 30-х років ХХ століття. Військово-науковий вісник, № 33. C. 140–159.

Петрик А. (2020). Епоха великих надій: нариси історії міжвоєнної Литви (1918–1940). Одеса-Рига-Торунь: Видавничий дім “Гельветика”, Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Wydawnictwo Adam Marszalek. 382 с.

-ieji: Klaipėdos prijungimas prie Lietuvos. Dalyviai ir jų liudijimai: dokumentų rinkinys. Sud. Safronovas V.; Parengė Safronovas V., Genienė Z., Vareikis V., Kuprienė L., Pocytė S., Jokubauskas V., Rachmanovaitė R. (2023). Klaipėda:Klaipėdos universiteto leidykla. 592 p.

Acta Historica Universitatis Klaipedensis. 1923 metų sausio įvykiai Klaipėdoje, Vol. IV. Sud. Nikžentaitis A. (1995). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 96 p.

Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Creating Modern Nation-States in the Eastern Baltic = Šiuolaikinių tautinių valstybių kūrimas rytiniame Baltijos jūros regione, Volume XXXVIII. Ed. by Vareikis V., Pocytė S. (2019). Klaipėda: Klaipėda University Press. 256 p.

Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Klaipėdos kraštas 1920–1924 m. archyviniuose dokumentuose, Vol. IX. Sud. Pocytė S. (2003). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 160 p.

Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Klaipėdos krašto aneksija 1939 m.: politiniai, ideologiniai, socialiniai ir kariniai aspektai = The 1939 Annexation of Klaipėda Region: Political, Ideological, Social and Military Issues, Vol. XXI. Sud. Pocytė S. (2010). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 246 p.

Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai, Vol. XXVIII. Ed. by Jokubauskas V., Safronovas V., Vareikis V. (2014). Klaipėda. 319 p.

Acta Historica Universitatis Klaipedensis. The Unending War? Baltic States after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų, Vol. XXXVI. Ed. by Jokubauskas V., Safronovas V. (2018). Klaipėda: Klaipėda University Press. 288 p.

Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Transfers of Power and the Armed Forces in Poland and Lithuania, 1919–1941 = Valdžios transferai ir ginkluotosios pajėgos: Lenkija ir Lietuva 1919–1941 metais, Vol. XXXII. Ed. by Jokubauskas V., Safronovas V. (2016). Klaipėda: Klaipėda University Press. 212 p.

Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Žalgirio laikų Lietuva ir jos kaimynai, Vol. I. Sud. Čapaitė R., Nikžentaitis A. (1993). Vilnius: Academia. 252 p.

Ališauskas K. (1972). Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės 1918–1920. T. 1. Čikaga. 490 p.

Istorijos mokslas Klaipėdos universitete: Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas 1992–2007. Sud. Pocytė S. (2007). Klaipėda.

Jokubauskas V. & Papečkys E. (2012). Lietuvos kariuomenės artilerijos pabūklai 1919–1940 m. Karo archyvas, T. XXVII. P. 163–231.

Jokubauskas V. & Vareikis V. (2014). Surašykim jų vardus, kad neišnyktų: apie Klaipėdos universitete vykdomą mokslinių tyrimų projektą „Paramilitarinių organizacijų reikšmė valstybių gynybos sistemoje: Lietuvos šaulių sąjungos atvejis“. Karo archyvas, T. XXIX. P. 386–396.

Jokubauskas V. & Vasiliauskas E. (2022). Karo medikų ekspedicijos po Vilniaus kraštą (1920 ir 1939 m.). Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XLIII. Klaipėda. P. 149–203.

Jokubauskas V. & Vitkus H. (2015). Lietuvos šaulių sąjungos nariai (1919–1940 m.): informacinis žinynas. Klaipėda: Druka. [DVD].

Jokubauskas V. & Vitkus H. (2021). Jews as Lithuanian Army Soldiers in 1918–1940 (a quantitative analysis). Lithuanian Historical Studies, Vol. 25. P. 99–133.

Jokubauskas V. & Zuberniūtė S. (2019). Vokietijos pavojus ir karo dviem frontais katastrofa (Lietuvos kariuomenės 1936–1937 m. operacijų planai nr. 1 „V“ ir nr. 2 „V+L“). Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XXXVIII. Klaipėda. P. 189–234.

Jokubauskas V. (2009). Deutsche und Deutschstämmige in der litauischen Armee 1918-1940. Annaberger Annalen, №. 17. S. 285-300.

Jokubauskas V. (2010). David gegen Goliath: Perspektiven eines militärischen Konflikts zwischen Litauen und Deutschland in den Jahren 1938-1940. Annaberger Annalen, №. 18. S. 245-286.

Jokubauskas V. (2011). Lietuvos kariuomenės kariniai planai ir ištekliai eventualaus karo su Lenkija atveju 1938–1939 m. Karo archyvas, T. XXVI. P. 272–320.

Jokubauskas V. (2012). Lietuva ant karo slenksčio: 1939 m. kariuomenės mobilizacija. Karo archyvas, T. XXVII. P. 276–332.

Jokubauskas V. (2014a). Lietuvos kariuomenės „R“ planas (1939–1940 m.). Istorija, T. XCIII, №. 1. P. 5–47.

Jokubauskas V. (2014b). „Mažųjų kariuomenių“ galia ir paramilitarizmas. Tarpukario Lietuvos atvejis. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 588 p.

Jokubauskas V. (2017a). Karo istorija ir jos svarba Lietuvos kariuomenei tarpukariu. Karo archyvas, T. XXXII. P. 161–217.

Jokubauskas V. (2017b). An Army never Created: Lithuanian National Units in Russia and their Veterans Organisation in Lithuania in the Interwar Period. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XXXIV. Klaipėda. P.101–122.

Jokubauskas V. (2018). Karo istorija tarpukariu Lietuvoje ir dvi Karo mokslų draugijos (1921–1933 m.). Istorija, T. CXII, №. 4. P. 33–66.

Jokubauskas V. (2019a). Section of military history in Lithuanian Army Staff (1935–1940). Latvijas Universitātes Žurnāls. Vēsture = Journal of the University of Latvia. History, № 7–8. P. 131–148.

Jokubauskas V. (2019b). Nauja knyga Lietuvos šaulių sąjungos šimtmečiui istoriografijos kontekste [Nefas, Mindaugas. Dvasios aristokratai: Lietuvos šaulių sąjungos siekiai ir realybė 1919–1940 m. Vilnius: Versus, 2019 b, 495 p., ISBN 978‑9955‑829‑22‑5]. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XXXVIII. Klaipėda. P. 243–253.

Jokubauskas V. (2019c). Netiesioginis poveikis ir Lietuvos karinis saugumas 1919–1940 m. Klaipėda: Druka. 368 p.

Jokubauskas V. (2021). Karo istorija: tyrimai, metodai, poveikis, taikymas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 311 p.

Jokubauskas V. (2022a). Casualties of the Lithuanian Wars of Independence: an aspect of Lithuanian historiography. Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People, Vol. XXV. P. 125–137.

Jokubauskas V. (2022b). Causes of Death in the Lithuanian Armed Forces, 1919–1940. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XLIII. Klaipėda. P. 99–130.

Jokubauskas V., Vaičenonis J., Vareikis V., Vitkus H. (2015). Valia priešintis. Paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos: kolektyvinė monografija. Klaipėda: Druka. 320 p.

Jurevičiūtė A. (2003). Lietuvių karių dalyvavimo užsienio kariuomenėse tyrimų problemos. Karo archyvas, Т. XVIII. Р. 372–384.

Juzefovičius R. (2002). Istorinė švietėjiška karo mokslų draugijos veikla 1923–1933. Karo archyvas, T. XVII. P. 181–194.

Krasauskienė R. (2022). Lietuvos karinio laivyno ir Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų kontingentai, veikla ir tradicijos: lyginamasis aspektas. Karo archyvas, T. XXXVII. P. 158–261.

Lesčius V. (2002). Dėl Lietuvos kariuomenės kūrimo ir nepriklausomybės kovų istoriografijos. Lietuvos istorijos studijos, T. X. P. 34–51.

Papečkys E. (2010). Neatsakyti ir diskutuotini tarpukario Lietuvos kariuomenės (1938-1940) istoriografijos klausimai. Karo archyvas, Т. XXV. P. 366-390.

Papečkys E. (2021). Lietuvos Respublikos gynybinės galios transformacija 1900-2004 m.: tarp individualios link kolektyvinės gynybos: disertacija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 185 p.

Petryk A. (2019). The Lithuanian Riflemen’s Union and the Ukrainian Radical Liberation Movement in the Mirror of Ukrainian Historiography. Istorija. T. CXVI, №4. P.109–125.

Pociūnas A. (2022). Lietuvos kariuomenės istorijos tyrimai 1990–1999 m.: ІІІ. Muziejininko veikla dalyvaujant Lietuvos karybos istorijos tyrimuose 1990–1999 m. Karo archyvas, T. XXXVII. P. 346-370.

Rachmanovaitė R. (2022). Klaipėdos universitete apginta disertacija Lietuvos kariuomenės karių kasdienybės tematika. Karo archyvas, T. XXXVII. P. 381-384.

Rakutis V. (2000). Lietuvos karybos istorija: tarp tradicijos ir naujovių. Darbai ir dienos, T. XXI. P.7-17.

Rukša A. (1981). Kovos dėl Lietuvos Nepriklausomybės, Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia. T. 2. Cleveland. 619 p.

Rukša A. (1982). Kovos su lenkais 1920–1923. T. 3. Cleveland. 523 p.

Safronovas V. (2015). Pirmojo pasaulinio karo atminimas Lietuvoje ir Rytų Prūsijoje: naujų tyrimų pradžia. Lituanistica, T. 61, №. 3 (101). Р. 149–159.

Safronovas V. (2017). Lithuania and the Lithuanians in the First World War. Bibliography, 1914–1945 = Lietuva ir lietuviai Pirmajame pasauliniame kare. Bibliografija (1914–1945). Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XXXIV. Klaipėda. P. 189–238.

Safronovas V., Jokubauskas V., Vareikis V., Vitkus H. (2018). Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. 456 p.

Statkus V. (1986). Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918–1940 m. Chicago. 1040 p.

Surgailis G. (2022). Lietuvos kariuomenės istorijos tyrimai 1990–1999 m.: II. Lietuvos kariuomenės istorijos tyrimai Vilniuje. Karo archyvas, T. XXXVII. P. 334-345.

Vaičenonis J. (2003). 1921–1940 m. laikotarpio Lietuvos kariuomenės tyrimai. Karo archyvas, T. XVIII. P. 339–354.

Vaičenonis J. (2009). Lietuvos karo istorijos tyrimų organizavimas 1918–2008 metais. Istorija, T. LXXIII. P. 59–67.

Vareikis V. & Jokubauskas V. (2014). Research into Military History: Its Status and Prospects in Lithuania. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XXVIII. Klaipėda. P. 309–319.

Vareikis V. (1991). Lietuvos šaulių sąjunga ir Klaipėdos sukilimas. Klaipėdos kraštas: istorija ir žmonės: mokslinės konferencijos tezės. Klaipėda, 1991.01.15. Klaipėda. P. 24–25.

Vareikis V. (1993). Lietuvos Šaulių sąjunga Lietuvos ir Lenkijos konflikto metu (1920–1923 m.). Šauliškumas, tautiškumas ir Lietuvos nepriklausomybė. Vilnius. P. 51–69.

Vareikis V. (2015). Paramilitarism and opportunities for its application: research by historians at Klaipėda University. Acta historica universitatis Klaipedensis, Vol. XXXI. Klaipėda. P. 220-223.

Vareikis V. (2022). Lietuvos kariuomenės istorijos tyrimai 1990–1999 m.: IV. Keletas pastabų apie karo istorijos tyrimų pradžią Klaipėdoje. Karo archyvas, T. XXXVII. P. 371–380.

Vitkus H. (2014). Sąjungininkai ir (ar) priešai: tautinių mažumų įvaizdžiai Lietuvos šaulių sąjungos, Latvijos Aizsargų ir Estijos Kaitseliitų ideologijose. Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XXVIII. Klaipėda. P. 223–259.

Vitkus H. (2015). Lietuvos šauliai, Latvijos aizsargai ir Estijos kaitseliitai Holokausto akistatoje: lyginamoji analizė. Lituanistica. T. 61, №. 3 (101). P. 166–184.

Vitkus H. (2019). Žydų kariai Lietuvos (lietuvių) Nepriklausomybės (1919–1923 m.) kovose: ką žinome apie jų motyvus? Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XXXVIII. Klaipėda. P. 163–185.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-04

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ