DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.30.2018.13-23

РЕПРЕСИВНА ОПЕРАЦІЯ «ВЕЛИКА БЛОКАДА» НАПЕРЕДОДНІ ВИБОРІВ 1946 р. У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (НА МАТЕРІАЛАХ МІЗОЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Андрій Анатолійович Жив'юк

Анотація


У статті йдеться про перебіг перших повоєнних виборів до Верховної Ради СРСР у західних областях УРСР, які відбулись 10 лютого 1946 р і супро­воджувались так званою «великою блокадою» – масштабною репресивною операцією проти ОУН і УПА, покликаною продемонструвати силу і доміну­вання більшовицького режиму в Західній Україні та використати результати виборів задля прискорення процесу радянізації краю і згортання національного руху Опору.


Ключові слова


Радянський Союз; Українська РСР; Верховна Рада; вибори; «велика блокада»; Організація українських націоналістів; Українська повстанська армія; Мізоцький район; Рівненська область; радянізація; політичні репресії

Повний текст:

PDF

Посилання


В’ятрович Володимир. Радянська демократія: вибори 1946 року // Його ж. Історія з грифом «Секретно». – Львів: Центр досліджень визвольного руху, 2011. – С. 114-120.

Галузевий державний архів Служби безпеки України, Рівне (далі – ГДА СБУ, Рівне), ф. 19, оп. 13, спр. 3, 187 арк.

ГДА СБУ, Рівне, ф. 19, оп. 19, спр. 10, 240 арк.

ГДА СБУ, Рівне, ф. П, спр. 7279, 48 арк.

Доповідна записка секретаря Рівненського обкому КП(б)У В. Чучукала секретареві ЦК КП(б)У М. Хрущову про порушення радянської законності співробітниками Острожецького райвідділу МДБ // Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 2 / упоряд. А. Жив’юк. – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. – С. 427-429.

Жив’юк А., Марчук І. Від «Дерманської республіки» до «Дерманської трагедії»: нариси історії українського визвольного руху в Дермані на Волині. – Рівне: ПП ДМ, 2011. – 156 с.

Літопис УПА. Нова серія. Т. 3: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України. 1943-1959 / упоряд. О. Вовк, І. Павленко, Ю. Черченко. – К.; Торонто, 2001. – С.174-177.

Матеріали збірника «Інформатор» друкарні імені Клима Савура про становище на Волині і Поліссі в 1946 році // Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 2 / упоряд. А. Жив’юк. – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. – С. 291-312.

Патриляк І. «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939–1960 рр.): Монографія / Центр досліджень визволь-ного руху. – Львів: Часопис, 2012. – 592 с.

Патриляк І., Ляпіна О. Придушення опору: «зачистка» території України радянськими органами державної безпеки в 1946 році мовою документів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2016. – Ч.2(129). – С. 59-85.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Андрій Анатолійович Жив'юк

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019