№ 30 (2018)

Військово-науковий вісник

DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.30.2018

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

НАДДНІПРЯНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ ЯК ОРГАНІЗАТОР ВОЛИНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО КОМІТЕТУ ДОПОМОГИ ГОЛОДУЮЧИМ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ PDF
Руслана Петрівна Давидюк 3-12
РЕПРЕСИВНА ОПЕРАЦІЯ «ВЕЛИКА БЛОКАДА» НАПЕРЕДОДНІ ВИБОРІВ 1946 р. У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (НА МАТЕРІАЛАХ МІЗОЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Андрій Анатолійович Жив'юк 13-23
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ІСТОРІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.: ОСНОВНІ ЕТАПИ, АВТОРИ, ТИПОЛОГІЯ PDF
Олександр Євгенович Музичко 24-35
ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН (1929-1941 рр.) PDF
Ігор Григорович Омельченко 36-46
МІЛІТАРНЕ ПРОТИСТОЯННЯ У ЛИСТОПАДОВОМУ ПОВСТАННІ 1830-1831 рр. НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ PDF
Анатолій Юрійович Скрипник 47-60
ВІЙСЬКОВА СПРАВА НА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У V-IX ст. (ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ) PDF
Святослав Володимирович Терський 61-69

100-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

ВІЙСЬКОВЕ БУДІВНИЦТВО ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (ДО 100-річчя ЛИСТОПАДОВОГО ЧИНУ) PDF
Юрій Васильович Бураков 70-81
ПРЕДСТАВНИЦТВО ВІЙСЬКОВИХ У СКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ PDF
Олександр Йосипович Дем'янюк 82-91
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТУВАННЯ ПОВСТАНСЬКО-ПАРТИЗАНСЬКИХ ЗАГОНІВ НА ТЕРИТОРІЇ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ У 1917 – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х років PDF
Сергій Іванович Зайцев 92-101
РОБОТА ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИХ УСТАНОВ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ PDF (English)
Вадим Віталійович Машталір 102-114
ВІЙСЬКА РОСІЙСЬКОГО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ФРОНТУ ПІД ЧАС ВІДСТУПУ У ЛИПНІ 1917 року PDF
Андрій Олегович Науменко 115-126
ПРОБЛЕМА СПІВПРАЦІ З АРТИЛЕРІЄЮ В УКРАЇНСЬКІЙ АВІАЦІЇ У 1917-1920 рр. PDF
Павло Петрович Ткачук, Андрій Іванович Харук 127-135

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛОНІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД: НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА PDF
Віталій Степанович Виздрик, Олександра Михайлівна Мельник 136-148
БОЙОВІ ДІЇ 10-Ї ПІХОТНОЇ ДИВІЗІЇ НІМЕЧЧИНИ НА ЗАХІДНОМУ ФРОНТІ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У 1918 РОЦІ PDF (English)
Бартош Крушиньський 149-164
«МENS SANA IN CORPORE SANO» – ВІЙСЬКОВИЙ СПОРТ У ЛЬВІВСЬКОМУ ГАРНІЗОНІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ PDF
Адам Останнек 165-176
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ АМЕРИКАНЦІВ У КАРИКАТУРИСТИЦІ США ПОЧАТКУ ХХ ст. «СВІТОВИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ» Л. ДЕЛРІМПЛА PDF
Лілія Юріївна Питльована 177-192
СИЛИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: СКЛАД, ЗАВДАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ PDF
Андрій Віталійович Слюсаренко 193-205

ЛОКАЛЬНІ ВІЙНИ ТА ЗБРОЙНІ КОНФЛІКТИ СУЧАСНОСТІ

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ В ХОДІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: РИЗИКИ ПРАЦІ ТА ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО ВИЗНАННЯ PDF
Дмитро Валерійович Вєдєнєєв, Олександр Володимирович Турчак 206-216
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СВІТЛІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ PDF
Ігор Іванович Підопригора 217-237
КРИМ КРІЗЬ ПРИЗМУ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПРАГНЕНЬ РОСІЇ: МАНІПУЛЯЦІЇ СУСПІЛЬНОЮ СВІДОМІСТЮ PDF
Микола Олександрович Туранський 238-247

НАУКОВІ ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЇ

ВАГОМИЙ ВНЕСОК ВОЛОНТЕРІВ У ВИСВІТЛЕННІ ІСТОРІЇ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ PDF
Олександр Анатолійович Томчук 248-252