DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.30.2018.217-237

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СВІТЛІ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Ігор Іванович Підопригора

Анотація


Автор, опираючись на теоретичні напрацювання сучасних вчених та власний практичний досвід організації інформаційної роботи у військових частинах Військово-Морських Сил Збройних Сил України, розкриває проблемні питання та висвітлює тенденції в організації інформаційно-пропагандистського забезпечення Збройних Сил України впродовж мирних років незалежності та в сучасних умовах російсько-української війни.

Також запропоновано шляхи вирішення проблемних питань, які можуть бути враховані для удосконалення інформаційно-пропагандистського забезпечення.


Ключові слова


Автономна Республіка Крим; Військово-Морські Сили Збройних Сил України; внутрішньокомунікаційна робота; інформаційно-пропаган­дистське забезпечення; російсько-українська війна

Повний текст:

PDF

Посилання


Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України Ч. І. / В. М. Вилко, В. М. Грицюк, В. Г. Дикун та ін.; за заг. ред. В. В. Стасюка. // Підручник. – К.: НУОУ, 2012. – 458 с.

Гузенко І. Організація інформаційно-пропаган-дистського забезпечення миротворчої діяльності підрозділів ЗС України у Республіці Ірак / І.М. Гузенко // Вісник Національного університету оборони України. 2013. – № 2 (33). – С. 316 – 320.

Організація інформаційно-пропагандистського забезпечення особового складу Збройних Сил України: Начальний посібник / Зонь В. В., Кубіцький С. О., Слонімський В. Г., Великожон М. В. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – 225 с.

Виховна робота у Збройних Силах України : [підручник] / [А. О. Кобзар, О. В. Копаниця, В. М. Грицюк та ін.] ; під заг. ред. Б. П. Андресюка. – К. : Національний університет оборони України, 2010. – 450 с.

Литвиновський Є. Організація інформаційно-пропагандистського забезпечення особового складу: навчальний посібник. Частина 2. / Є. Ю. Литвиновський, О. І. Мусієнко, В. І. Петрович, В. І. Савінцев, В. В. Стасюк. – К.: ВГІ НАОУ, 2003. – 192 с.

Малюга В. Особливості інформаційно-комунікативних процесів у військових колективах: навч. посібник / В.М. Малюга. – К.: ВГІ НАОУ, 2002.

Малюга В. Основи інформації та інформаційно-пропагандистського забезпечення / В.М. Малюга, О.Л. Ходанович. – К.: ВГІ НАОУ, 2003.

Інформаційно-комунікативні технології в гуманітарній сфері Збройних Сил України: досвід, проблеми, перспективи: підручник / Осьодло В.І., Стасюк В.В., Шевчук В.П. та ін. – К.: НАОУ, 2007. – 492 с.

Організація інформаційно-пропагандистського забезпечення повсякденної діяльності військ (сил): звіт про науково-дослідну роботу шифр “Пропаганда” (заключний). – К.: НАОУ, 2005. – 454 с.

Сергієнко О. Особливості інформаційно-пропагандистського забезпечення та культурного обслуговування особового складу 6-ї омбр під час виконання завдань у Республіці Ірак / О.О. Сергієнко // Миротворча діяльність Збройних Сил України та досвід застосування підрозділів Збройних Сил України в операції багатонаціональних сил зі створення умов стабільності та безпеки в Республіці Ірак. – К.: ННДЦ ОТ і ВБ України. – 2005. – С. 316 – 322.

Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил) в умовах воєнно-політичного конфлікту: Навчально-методичний посібник / О. І. Холох, В.Л. Топальський, В.Р. Мараєв та ін. / За заг. ред. Н. А. Агаєва. – К.: НДЦ ГП ЗС України, 2017. – 185 с.

Суспільно-комунікативні процеси у Збройних Силах України: підручник / В. І. Алещенко, Т. В. Андрущенко, В. В. Стасюк та ін. / За заг. ред. В. С. Чорного. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2017. – 372 с.

Підопригора І. Весна 14 / І. І. Підопригора. – К.: ЦП ”Компринт”, 2017. – 96 с.

Почепцов Г. Информационные войны / Г. Г. Почепцов // – М.: “Рефл-бук”, К.: “Ваклер”. – 2001. – 576 с.

Куцька О. Причини, які призвели до “неактивності” військових частин ЗСУ в ході анексії Криму Російською Федерацією / О. М. Куцька, М. О. Туранський // Відродження Українського війська: сучасність та історична ретроспектива: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції 1-2 грудня 2016 р. – К.: НУОУ, 2016. – 161 с.

Підопригора І. Організація інформаційно-пропагандистського забезпечення підготовки і застосування

окремої бригади берегової оборони Військово-Морських Сил Збройних Сил України (за досвідом дій в ході анексії Автономної Республіки Крим та під час виконання завдань за призначенням після передислокації з тимчасово окупованої території) / І.І. Підопригора // Анексія Автономної Республіки Крим та війна на Донбасі 2014–2015 рр.: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-історичної конференції, 23 вересня 2015 р. / Національний військово-історичний музей України. – К., 2015. – 301 с.

Кобзар А. О. Становлення та розвиток структур виховної роботи у Збройних Силах України (1991–2011 рр.): дис.... канд. іст. наук: 20.02.22 / Кобзар Анатолій Олексійович; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – К., 2013. – 160 с.

Костенко Ю. І. Формування іміджу Збройних Сил України: проблеми та перспективи / Ю. І. Костенко, В. М Малюга // Вісник Національного університету оборони України, 2011. – № 3 (22) . – С. 213-219.

Варій М. Морально-психологічний стан військ, його оцінка та підтримка на високому рівні / М. Й. Варій // Монографія. – Л: ВВП ДУ “ЛП”, 1996. – 311 с.

Почепцов Г. Психологические войны / Г. Г. Почепцов // – М.: “Рефл-бук”, К.: “Ваклер” – 2002. – 528 с.

Портрет предателя. Как комбриг Сергей Стороженко Родиной торговал: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://argumentua.com/stati/portret predatelya-kak-kombrig-sergei-storozhenko-rodinoi-torgoval.

Підопригора І. Ефект інформаційного вакууму як чинник впливу на організацію інформаційно-пропагандистського забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України у лютому - березні 2014 року / Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал. – Вип. 5 (19) / Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, Ін-т історії України НАН України. – К., 2018.

Солтис П. 370 днів у камуфляжі (записки артилериста) / П. О. Солтис. – Острог-Здолбунів: Видавництво Національного університету “Острозька академія», 2016. – 2-ге вид., випр. і доповн. – 324 с.

Необхідно знаходити баланс між виконанням завдань та заохоченням бойових офіцерів: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/news/2018/05/24/neobhidno-znahoditi-balans-mizh vikonannyam-zavdan-ta-zaohochennyam-bojovih-oficzeriv-radnik-predstavnicztva-nato-v-ukraini-andreas-lajbner/

Сенявская Е.С. 1941 – 1945. Фронтовое поколение. Историко-психологическое исследование. М.: Институт российской истории РАН. – 1995. – 87 с.

Сенявская Е.С. Психология войны в ХХ веке: исторический опыт России. “Российская политическая энциклопедия”. – М.; 1999. – 347 с.

Підопригора І. Зміни в організації інформаційно-пропагандистського забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України у 2014-2017 роках: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://wartime.org.ua/35847-zmni-v-organzacyi-nformacyno-propagandistskogo-zabezpechennya-vyskovo-morskih-sil-zbroynih-sil-ukrayini-u-2014-2017-rokah.html.

“Чому йдуть з армії”. Чи справді “совкова” система перемогла «нову генерацію»? : [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/29221885.html.

Смертельный полигон. Почему украинские военные гибнут не на фронте, а в тылу: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20180321-smertelnyj-poligon-chomu-ukrayinski-vijskovi-gynut-ne-na-fronti-a-v-tylu/

Бардак на полигоне “Широкий лан” вызвал широкий резонанс в Украине: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://glavnoe.ua/news/n336272-bardak-na-poligone-shirokij-lan-vyzval-shirokij-skandal-v-ukraine-(foto-video).

Геннадій Карпюк. “На часі ребрендинг і нова ідеологія війська”, Народна армія, № 5 (5537), 1 лютого 2018 року.

Бунтівний батальйон морпіхів у чорних беретах: Якщо нас ламають – будемо битися: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://novynarnia.com/2018/06/01/buntivniy-batalyon-morpihiv-u-chornih-beretah-yakshho-nas-lamayut-budemo-bitisya/

Зеленін В.В. Психотехнології інформаційної війни. // Імперативи розвитку цивілізації. – 2015. № 2. – С. 136-139.

Герої – не всі, або: Не кажімо про бійців ЗСУ як про мерців: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://texty.org.ua/ pg/news/textynewseditor/read/64334/Geroji__ne_vsi_abo_Ne_kazhimo.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Ігор Іванович Підопригора

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019