DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.30.2018.36-46

ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН (1929-1941 рр.)

Ігор Григорович Омельченко

Анотація


Стаття присвячується висвітленню військового напряму діяльності ОУН, який охоплює період з її створення, міжвоєнний час та етап переходу організації на антинімецькі позиції. У статті на підставі опублікованих матеріалів досліджена еволюція поглядів керівництва ОУН у справі формування власних збройних сил, підготовки широких верств населення до виконання військового обов’язку, військового вишколу кадрів. Проаналізовані теоретичні положення, що були напрацьовані ОУН з військових питань.


Ключові слова


Друга світова війна; ОУН; військова діяльність; військова вишкільна референтура; вишкіл; еміграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Боляновський А. Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939-1945) / А. Боляновський // Львівський національний університет ім. Івана Франка; Канадський інститут українських студій Альбертського університету. – Львів, 2003. – 686 с.

Гаврилів І. Військова та політична діяльність ОУН напередодні Другої світової війни // 1939 рік в історичній долі України та українців: Матер. Міжнар. наук. конф. 23–24 вересня 1999 р. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – С. 77–81.

Дем’ян Г. Генерал УПА Олекса Гасин - “Лицар”. – Львів, 2003. – 648 c.

Капустянський М. Українська збройна сила й українська національна революція / М. Капустянський. – Новий Шлях. – Саскатун, Саскачеван, 1936. – 50 c.

Колодзінський М. Українська воєнна доктрина. / М. Колодзінський. – Торонто, 1957. – 62 c.

Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. / В. Косик. – Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993. – 68 c.

Кук В. Степан Бандера. – Івано-Франківськ: Лілея, 1999. – 50 с.

Мірчук П. Нарис історії ОУН 1929–1939. – Т. 1. / П. Мірчук. – Мюнхен, 1968– 447 с.

Лісіна С.О. Військово-організаційна діяльність ОУН 1929-1939 рр. / С. Лісіна // Вісник НУ "Львівська політехніка" Держава та армія / Відп. ред. Л.Є. Дещинський. – № 572. – Львів, 2006. – С. 22–29.

Омельченко І.Г., Виздрик В.С. Еволюція діяльності українських військових вишкільних формацій (1938-1944 рр). Воєнно-історичний вісник, НУОУ. – Київ , 2016, випуск 4 (22). С. 12–16.

ОУН у світлі постанов Великих Зборів Конференцій та інших документів з боротьби 1929–1955 рр., 1955. – 368 с.

Патриляк І.К. Військова діяльність ОУН (б) у 1940–1942 роках: монографія / І. Патриляк. – Київ, 2004. – 598 с.

Патриляк І.К. Історичні та ідеологічні передумови мілітаризації ОУН Військово-політичні питання в програмних документах єдиної ОУН та ОУН(б) / І. Патриляк // Молода нація. – 2000. – № 1. – С. 79–95.

Патриляк І.К. Військові плани ОУН(Б) у таємній інструкції Революційного проводу (травень 1941 р.) "Боротьба й діяльність ОУН під час війни" // УІЖ. – 2000. – № 2. – С. 127–129.

Посівнич М.Р. Військово-політична діяльність ОУН в 1929–1939 роках: монографія / М. Посівнич. – Львів, Афіша, 2010. – 368 с.

Посівнич М.Р. Формування військової доктрини ОУН (1929-1939) / М. Посівнич // Український визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2003. – Збірник 1. – С. 34–44.

Розбудова нації. – 1929. – № 5. – С. 177.

Wysocki R. Organizacja ukrainskich nacjonalistow w Polsce w latach 1929–1939. – Lublin: Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2003. – 452 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Ігор Григорович Омельченко

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019