DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.30.2018.238-247

КРИМ КРІЗЬ ПРИЗМУ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПРАГНЕНЬ РОСІЇ: МАНІПУЛЯЦІЇ СУСПІЛЬНОЮ СВІДОМІСТЮ

Микола Олександрович Туранський

Анотація


Історія анексії Кримського півострова Росією у 2014 р. вимагає поглибленого дослідження причин і умов, за яких військово-політичним колам Російської Федерації вдалося здійснити кримське вторгнення. На прикладі кримських подій висвітлюється дієвість пропагандистського забезпечення геополітичних інтересів Російської Федерації у ХХІ ст. Автор аналізує аргументи Росії в питанні виправдання анексії Криму, для вчинення якої деструктивна пропаганда набула першорядного значення та розкриває масштабні фальсифікації трактування історичних фактів російською стороною.

Ключові слова


історія Криму; геополітичні інтереси; імперська свідомість; ідеологічні стереотипи; пропагандистський вплив; «гібридна війна»

Повний текст:

PDF

Посилання


Громенко С.В. #КрымНаш. Історія російського міфу / С.В. Громенко. – К., 2017. – 208 с.

Здіорук С. Проект «русского мира» як механізм імперської агресії Росії проти України / С. Здіорук, В. Яблонський // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Вип. 6(74). – С. 258 – 268.

Горбулін В.П. «Гібридна війна» як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу / В.П. Горбулін // Стратегічні пріоритети. – 2014. № 4 (33). – С. 5 – 12.

Ткач В.Ф. Спецпропаганда як інформаційний складник гібридної війни Росії проти України / В.Ф. Ткач // Стратегічні пріоритети. – 2016. № 1 (38). – С. 99 – 109.

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» / За заг. ред. І.В. Толока. – К.: ВІКНУ, 2018. – 366 с.

Дугин А.Г. Евразийский реванш России / А.Г. Дугин. – М.: Алгоритм, 2014. – 115 с.

Голибард Є. Злочинна рука Росії в Україні. Фрагмент сучасного літопису (1994 – початок 2015 рр.). Факти. Особи. Коментарі / Є. Голибард. – К.: Український пріоритет, 2015. – 416 с.

Рябов А. Лидер интеграции или партнер поневоле. Роль РФ на постсоветском пространстве / А. Рябов // Военно-промышленный курьер. – 2012. – 27 июня. – № 25 (442). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vpk-news.ru/print/articles/8995

Історія Криму в запитання та відповідях / Відп. ред. В.А. Смолій. – К.: Інститут історії України; Наукова думка, 2015. – 526 с.

Цыкунов Г.А. Историко-правовые основы вхождения Крыма в состав Российской Федерации / Г.А. Цыкунов // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2015. – Т. 25. № 3. – С. 550-555.

Ознобищев С. Как России наладить отношения с организацией Североатлантического договора / С. Ознобищев. – Военно-промышленный курьер. – 2012. – 9 мая. № 18 (435). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vpk-news.ru/print/articles/8862

Кузнецов А. В стороне оставаться нельзя // Военно-промышленный курьер. – 2009. – 4 ноября. № 43 (309).

Маначинский А. Геополитический выбор Украины / А. Маначинский. – Военно-промышленный курьер. – 2010. – 26 мая. № 20 (336). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vpk-news.ru/print/articles/6382

Президенту добавят полномочий // Военно-промышленный курьер. – 2013. – 3 апреля. – № 13 (481). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vpk-news.ru/print/articles/15228

Гареев М. На пороге эпохи потрясений / М. Гареев президент Академии военных наук, 2013. – 23 января. – № 3(471). – Режим доступу: http://www.vpk-news.ru/print/articles/14094


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Микола Олександрович Туранський

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019