DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.30.2018.70-81

ВІЙСЬКОВЕ БУДІВНИЦТВО ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (ДО 100-річчя ЛИСТОПАДОВОГО ЧИНУ)

Юрій Васильович Бураков

Анотація


У статті аналізуються історичні передумови виникнення Української Галицької Армії, її формування й боротьбу за українську державність. На основі архівних матеріалів, мемуарів учасників та історіографічних джерел сформульо­вані основні внутрішні і зовнішні чинники, що призвели до поразки УГА у національно-визвольній революції 1917–1921 рр. Підкреслено історичне зна­чення регулярної національної армії у боротьбі за державну незалежність.


Ключові слова


Українська Галицька Армія; Західно-Українська Народна Республіка; Українська національно-визвольна революція

Повний текст:

PDF

Посилання


Дорошенко Д. Історія України 1917–923 рр. - Ужгород: б.в., 1932; Доценко О. Визвольні змагання 1917–1923. Армія. – Львів-Станіславів-Коломия: б.в., 1935; Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917–1920 рр. – Прага: б.в., 1922.

Якимович Б. Збройні сили України: Нарис історії. – Львів: Ін-т українознавства НАН України, 1996. – 359 с.; Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. – Львів, 1998; Макарчук С. Українська Республіка Галичан. Нарис про ЗУНР. – Львів: Світ, 1997. - 190 с.

Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940): ілюстр. біогр. нарис. – Львів : Манускрипт, 2013. – 400 с.

Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923: ілюстрованаісторія / [авт., голов. ред. М. Кугутяк]. – Івано-Франківськ; Львів: Манускрипт, 2008. – 524 с.

Якимович Б. Збройні Сили України: Нарис історії. –Львів: Світ, 1996. – 359 с.

Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів 3. та ін. Історія українського війська. – Львів: Світ, 1994. – 702 с.

Центральний державний історичний архів, Львів (ЦДІА), ф. 361, оп. 1, спр. 163, арк. 1.

Центральний державний історичний архів, Львів (ЦДІА), ф. 760, оп. 1, спр. 36.

Центральний державний історичний архів, Львів (ЦДІА), ф. 581, оп. 1, спр. 123, арк. 7.

Ткачук П.П. Сухопутні війська України доби революції 1917-1921 рр. – Львів: ЛІСВ, 2009. – 311 с.

Сегеда С.П. Окремі питання управління пресою українських збройних формувань 1919 року. / С.П. Сегеда // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – К., 2010. – Вип. 30. – С. 106-113.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Юрій Васильович Бураков

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019