DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.30.2018.165-176

«МENS SANA IN CORPORE SANO» – ВІЙСЬКОВИЙ СПОРТ У ЛЬВІВСЬКОМУ ГАРНІЗОНІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

Адам Останнек

Анотація


У здоровому тілі – здоровий дух, – говорить старе прислів’я, яке вказує, що через спорт можна реалізувати процес формування характеру людей. У статті  показана діяльність і розвиток Військових спортивних клубів, що існували як частина відділів та військових інституцій на теренах Львівського гарнізону в 1921–1939 роках. Їх основне завдання полягало не лише у підтримці рівня фізичної витривалості, а й у навчанні конкуренції та прагненні бути кращим. Вихідною основою даної статті є матеріали з польських та українських архівів, офіційні опубліковані документи та монографії, статті та щоденна преса, які з’являлися у Львові у міжвоєнний період. 


Ключові слова


Друга Річ Посполита; Військо Польське; спорт; гарнізон; Львів

Повний текст:

PDF

Посилання


Дepжaвний Apxiв Львiвcькoї облacтi, Ф. 1, oп. 4, спр. 704. Subwencje dla LKS „Pogoń” na lata 1928–1929.

Дepжaвний Apxiв Львiвcькoї облacтi, Ф. 1, oп. 4, спр. 1239. Korespondencja DOK VI z Magistratem Miasta Lwowa w sprawie budowy i rozbudowy obiektów sportowych z okresu X 1935 – III 1936.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. I.303.3.6. Dyslokacja formacji OK VI na okres zimowy 1921/1922.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. I.303.3.6. Formacje dyslokowane na terenie OK VI w dniu 9 VI 1922 r.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. I.371.6.34. Formacje dyslokowane na terenie OK VI w dniu 17 XII 1936 r.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. I.303.5.204. Program I Narodowych Zawodów Strzeleckich we Lwowie.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. 371.6.44. Projekt budowy reprezentacyjnego stadionu „Pogoni” Lwów z 15 V 1939 r.

„Gazeta Lwowska” 1923, № 119 z 29 V.

„Gazeta Lwowska” 1924, № 114 z 17 V.

„Gazeta Lwowska” 1924, № 115 z 19 V.

„Gazeta Lwowska” 1924, № 116 z 20 V.

„Gazeta Lwowska” 1937, № 108 z 16 V.

„Kurjer Lwowski” 1919, № 161 z 13 VI.

„Kurjer Lwowski” 1924, № 115 z 19 V.

„Kurjer Lwowski” 1924, № 116 z 21 V.

„Kurjer Lwowski” 1924, № 207 z 7 IX.

„Słowo Polskie” 1930, № 20 z 22 I.

„Słowo Polskie” 1933, № 25 z 30 I.

Dziennik Rozkazów DOK VI 1920, Rozkaz № 100 z 31 V, lp. 1723.

Dziennik Rozkazów DOK VI 1921, Rozkaz № 136 z 14 XI.

Dziennik Rozkazów DOK VI 1922, Rozkaz № 35 z 2 IV, poz. 16.

Dziennik Rozkazów DOK VI 1922, Rozkaz № 35 z 2 IV, poz. 17.

Dziennik Rozkazów DOK VI 1922, Rozkaz № 53 z 10 V, poz. 9.

Dziennik Rozkazów DOK VI 1924, Rozkaz № 12 z 20 III, poz. 14.

Dziennik Rozkazów DOK VI 1924, Rozkaz № 32 z 12 VIII, poz. 1.

Dziennik Rozkazów DOK VI 1929, Rozkaz № 13 z 31 XII, poz. 20.

Dziennik Rozkazów DOK VI 1930, Rozkaz № 7 z 20 XII, poz. 37.

Dziennik Rozkazów DOK VI 1936, Rozkaz № 6 z 31 VIII, poz. 21.

Dziennik Rozkazów MSWojsk. 1927, Rozkaz № 6 z 6 II, poz. 67.

Гранкін П. Парк на Цитаделі – xимера чи реальність?, „Галицька брама” 2004, № 4-6 (112-114).

Banaszek T., Historia garnizonu Sandomierz w latach 1918–1939, Sandomierz 2012.

Biedrzycka A., Kalendarium Lwowa 1918–1939, Kraków 2012.

Borek P., Garnizon Wojska polskiego w Białej Podlaskiej 1918–1939, Biała Podlaska 2006.

Budownictwo wojskowe 1918–1935, t. 1-2, red. mjr inż. A Król, Warszawa 1936.

Czaykowski W., Zarys historji wojennej 14-go pułku ułanów jazłowieckich, Warszawa 1928.

Dziesięciolecie wojsk VI Okręgu Korpusu, Lwów 1928.

Horbay W., Plan orientacyjny wielkiego Lwowa z przewodnikiem, Lwów 1938.

Ilustrowany Informator Miasta Lwowa na rok 1939, Lwów 1939.

Jarno W., Czernielewski K., Garnizon łódzki Wojska Polskiego w latach 1918–1939, Toruń 2008.

Jarno W., Okręg Generalny Wojska Polskiego nr III Kielce w latach 1918–1921, Łódź 2003.

Jarno W., Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918–1939, Łódź 2001.

Kopczewski M., Polska obrona przeciwlotnicza Wojska Polskiego w latach 1919–1994, Koszalin 1994.

Majka J., Garnizon Rzeszów w latach 1918–1939, Rzeszów 2005.

Nawrocki A., 6 batalion pancerny, Pruszków 2001.

Ostanek A.A., VI Lwowski Okręg Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach 1921–1939, Warszawa 2013.

Ostanek A.A., Życie codzienne żołnierzy garnizonu lwowskiego w okresie międzywojennym, „Przegląd Wschodni” 2016, t. XIV, z. 2 (54), s. 373-422.

Pawluczuk Z., Sport w Wojsku Polskim w latach 1918–1989, Warszawa 1995.

Piekarski S., Domy Żołnierza Polskiego, Warszawa 1997.

Piekarski S., Polskie teatry żołnierskie 1915–1939, Warszawa 1999.

Rozwadowski P., Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w latach 1927–1939, Warszawa 2000.

Rybka R., Stepan K., Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, Kraków 2006.

Trubas M., Płocki garnizon Wojska Polskiego w latach 1918–1939, Warszawa 2008.

Witkowski C., Garnizon Warszawa w okresie II Rzeczypospolitej (1918–1939), Oświęcim 2014.

Włodarkiewicz W., Lwów 1939, Warszawa 2007.

Wojciechowski J.S., 26 pułk piechoty, Pruszków 2012.

Wojciechowski J.S., 40 pułk piechoty „Dzieci Lwowskich”, Pruszków 2007.

Wyszczelski L., Od demobilizacji do zamachu majowego. Wojsko Polskie w latach 1921–1926, Warszawa 2007.

Wyszczelski L., W obliczu wojny. Wojsko Polskie 1935–1939, Warszawa 2008.

Wyszczelski L., Wojsko Piłsudskiego. Wojsko Polskie w latach 1926–1935, Warszawa 2005.

Wyszczelski L., Wojsko Polskie w latach 1918–1921, Warszawa 2006.

Zarzycki P., 13 dywizjon artylerii konnej, Pruszków 1996.

Zarzycki P., 5 lwowski pułk artylerii lekkiej, Pruszków 1996.

Zarzycki P., 6 pułk artylerii ciężkiej „Obrońców Lwowa”, Pruszków 1997.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Адам Останнек

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019