DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.30.2018.61-69

ВІЙСЬКОВА СПРАВА НА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У V-IX ст. (ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ)

Святослав Володимирович Терський

Анотація


Стаття присвячена аналізу витоків військової справи на процесу формування спільнот місцевих дружинників на землях Східного Прикарпаття та Волині у V-IX ст. За археологічними знахідками із галицько-волинських земель проаналізовано військове спорядження періоду раннього середньовіччя. З’ясовано походження елементів захисного та наступального озброєння, спорядження вершника і коня. Неодноразове виявлення у Західному Побужжі археологічних знахідок такого наступального озброєння, як меч, є показником початків становлення професійної дружини ще на початку раннього середньовіччя.

Ключові слова


раннє середньовіччя; археологічні знахідки; спис; меч; галицько-волинські землі

Повний текст:

PDF

Посилання


Фонди Львівського історичного музею. Група «Київська Русь».

Ауліх В. В. Металеві пряжки і прикраси з верхнього горизонту городища в с. Зимне, Волинської області / В. В. Ауліх // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття та Волині (далі – МДАПВ).– Вип. 4.– К.: Вид-во АН УРСР, 1962.– С. 92–105.

Ауліх В. В. Зимнівське городище – слов’янська пам’ятка VI–VII cт. у Західній Волині / В. В. Ауліх.– К.: Наук. думка, 1972.– 123 с.

Бандрівський Микола. Про ймовірний вплив гунської навали на появу скловиробничої майстерні в Комарові на північній Буковині / М. Бандрівський // Археологія Буковини: здобутки та перспективи: тези доповідей наукового семінару (м. Чернівці, 15 грудня 2017 р.). – Чернівці: Технодрук, 2017. – С. 9-13.

Винокур І. С. Слов'янські ювеліри Подністров'я / І. С. Винокур. – Кам'янець-Подільський, 1997.

Казанский М.М. Ранневизантийские мечи с инкрустированной гардой / М.М. Казанский // Засецкая И.П., Казанский М.М., Ахмедов И.Р., Минасян Р.С. Морской Чулек. Погребения знати из Приазовья и их место в истории племён Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. – С. 122-141.

Мастыкова А. В. Халцедоновые бусы элипсоидной формы эпохи раннего средневековья: распространение, датировка, социальная атрибуция / А. В. Мастыкова // Российская археология.– 2001.– № 2.– С. 23-37.

Панікарський А. Двокрилі вістря стріл зі слов’янських ранньосередньовічних пам’яток півдня східної Європи / А. Панікарський // Археологічні дослідження Львівського університету.– Львів, 2014.– Випуск 18.– С. 111–127.

Панікарський А. Списи та дротики ранніх слов’ян: функціональна класифікація / А. Панікарський // Археологія. – 2015. – № 1. – С. 39-50.

Петегирич В.М. Поселенські структури V/VI-X Верхньої Надбужанщини як підоснова формування Белзької та Червенської земель / В.М. Петегирич // МДАПВ.– Вип. 11.– Львів: Ін-тут українознавства НАНУ, 2007.– С. 101–120.

Синиця Є. Перунові діти. Військова справа слов’ян на початку середньовіччя / Є. Синиця.– К., 2012.– 276 с.

Терський С. В. Княже місто Володимир.– Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2010.– 320 с., іл.

Терський С.В. Нові знахідки ранньосередньовічної зброї у р. Західний Буг / С.В. Терський, О.В. Стрельченко, В.М. Войнаровський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.– № 809: Держава та армія.– 2014.– С. 7–12.

Терський С. В. Ремінні трійники-розподільники VІ-XІІІ ст. на Правобережжі України / С.В. Терський // Наукові записки (Рівненський краєзнавчий музей).– Вип. 13.– Ч. 1.– Рівне, 2015.– C. 176-179.

Терський С. В. Формування кінноти у слов’ян VІ-XІ ст. на Правобережжі України / С.В. Терський // Військово-науковий вісник.– Вип. 24.– Львів: АСВ, 2015.– С. 29–39.

Терський С.В. Утвердження Київської держави у Східному Прикарпатті та Волині: стан джерел та наукові версії / С.В. Терський, Б.А. Омельчук // Historical and cultural studies.– № 4.– 2017.– С. 81–86.

Худяков Ю. С. «Свистящие стрелы» Маодуня и «Марсов меч» Аттилы: Военное дело азиатских хунну и европейских гуннов / Ю. С. Худяков, В. П. Никоноров. – СПб, 2004. – 320 с.

Цинкаловський О. Княжий город Володимир / О.Цинкаловський.– Луцьк: Надстир'я, 2003 (Львів: Просвіта, 1935).– 124 с.

Beńkowski P. O skarbie srebrnym z Choniakowa na Wołyńiu / P. Beńkowski // Światowit.– 13.– 1929.– 37 s.

Kotowicz P. Przemiany w uzbrojeniu plemiennym i wczesnopaństwowym (VI – poł. XIII w.) w polskiej części dawnych księstw ruskich – wybrane przykłady / P. Kotowicz // ВНУ “ЛП”.– № 571: Держава та армія.– 2006. – С. 18–47.

Musianowicz K. Cmentarzysko kurhanowe z VI-VIII w. w Klementowiczach kolo Szepetówki (USSR) / K. Musianowicz // Wiadomości archeologiczne.– T. 39.– 1975.– Z. 3.– S. 100–104.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Святослав Володимирович Терський

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019