DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.30.2018.115-126

ВІЙСЬКА РОСІЙСЬКОГО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ФРОНТУ ПІД ЧАС ВІДСТУПУ У ЛИПНІ 1917 року

Андрій Олегович Науменко

Анотація


У статті розглядаються дії російських військ Південно-Західного фронту у ході відступу після прориву німецьких та австро-угорських військ під Тернополем у липні 1917 року на західноукраїнських землях під час Першої світової війни. Простежено участь військ у бойових діях, наводяться приклади звитяжної бойової діяльності окремих військових частин та її вплив на результати боїв. Приділено увагу діям дивізій і корпусів. Наведено приклади застосування авіації та кінноти.


Ключові слова


Російська армія; Перша світова війна; кампанія 1917 р.; відступ; армія; корпус; дивізія; піхота; кіннота; артилерія; авіація

Повний текст:

PDF

Посилання


Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч. 7. Кампания 1917 г. Составил А. М. Зайончковский.–

М. 1923. Режим доступу: http://www.grwar.ru/library/Strateg_Essay_7/index.html.

Аверченко С. Юрий Гильшер – один из первых асов России // Военно-исторический журнал.– 2001. № 8. С. 38-47.

Агеев А., Вержховский Д., Виноградов В., Глухов В., Криницын Ф., Ростунов И., Соколов Ю., Строков А. История первой мировой войны 1914-1918 гг. / Под редакцией доктора исторических наук И. И. Ростунова. – Москва: Наука, 1975. – 712 с.

Бем де Косбан В. Польские Уланы в рядах Российской Императорской Армии (Историческая справка) // Военная быль. – 1967. – № 84. – С. 37-40.

Велика війна 1914 – 1918 рр. і Україна. У двох книгах. Книга 1. Історичні нариси. – К.: ТОВ «Видавництво „КЛІО”», 2014. – 783 с.

Велика війна 1914 – 1918 рр. і Україна: У двох книгах. – Книга 2: Мовою документів і свідчень. – К.: ТОВ «Видавництво „КЛІО”», 2015. – 800 с.

Врангель П. Южный фронт (ноябрь 1916 г. — ноябрь 1920 г.). Часть I // Воспоминания. — М.: ТЕРРА, 1992. — 544 с.

Геруа Б. Воспоминания о моей жизни. Т.2, Париж, 1969.

Головин Н. Россия в Первой мировой войне / Николай Головин. — М.: Вече, 2006. — 528 с.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 роки): Науково-популярне видання. – К.: Темпора, 2007. – 632 с.

Залесский К. Первая мировая война. Биографический энциклопедический словарь – М.: Вече, 2000. – 576 с.

Зубов Ю. Последний штыковой бой преображенцев на юго-западном фронте // Часовой. – № 13-14, 1929, Париж. Режим доступу: http://www.grwar.ru/library/Zuboff/index.html.

Кавтарадзе А. Июньское наступление русской армии в 1917 году // Военно-исторический журнал. – 1967. – № 5. – С. 110-117.

Керсновский А. История Русской Армии. – М.: Воениздат, 1994. – Т. 4. – 338 с.

Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914-1918 гг. – М.: АСТ. Мн.: Харвест, 2005. – 800 с.

Никольский С. «Муромцы» в бою: Подвиги русских авиаторов / Сергей и Михаил Никольские. – М.: Єксмо: Яуза, 2010. – 384 с.

Перша світова війна 1914 – 1918 рр. і Україна. Українські землі у центрі цивілізаційної кризи / Упоряд. О. П. Реєнт. – К.: ТОВ «Видавництво Кліо», 2015. – 64 с.

Протопопов Н. Киевские гусары в войну 1914-1917 гг. // Военная быль. – 1973. – № 123. – с. 10-23.

Ростунов И. Русский фронт Первой мировой войны. – М.: Издательство «Наука», 1976. – 387 с.

Русская кавалерия в Первой мировой войне / составл., предисл., коммнтарии д. и. н. С. В. Волков. – М.: АЙРИС-пресс, 2016. – 528 с.

Тихомиров В., Чапкевич Е. Русская гвардия в Первую мировую войну // Вопросы истории. – 2000. – № 9. – С. 32–51.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Андрій Олегович Науменко

ISSN: 2313-5603 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2000-2019