№ 32 (2019)

Військово-науковий вісник

DOI: https://doi.org/10.33577/2313-5603.32.2019

Зміст

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ІДЕОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ РОСІЇ НА УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ ГАЛИЧИНИ НАПЕРЕДОДНІ ТА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Віталій Степанович Виздрик 3-16
ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КНЯЗЯ КОСТЯНТИНА ІВАНОВИЧА ОСТРОЗЬКОГО PDF
Леонтій Вікторович Войтович 17-32
ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (1990 – 1991) PDF
Олег Іванович Муравський, Михайло Віталійович Апальков 33-42
АРХІТЕКТУРНІ ЗМІНИ ЖОВКІВСЬКОГО ЗАМКУ – ОБОРОННОЇ СПОРУДИ ЧАСІВ ЯНА СОБЄСЬКОГО PDF
Наталія Романівна П’єх 43-54
ОБОРОННЕ БУДІВНИЦТВО НА ТЛІ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧННОЇ СИТУАЦІЇ У СХІДНОМУ ПРИКАРПАТТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ – ХІV ст. PDF
Святослав Володимирович Терський 55-64

100-РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

ПЕРЕБУВАННЯ 8-ї АРМІЇ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ФРОНТУ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Олександр Йосипович Дем’янюк 65-76

ДО 75-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

ЛЬВІВ ЛИПНЯ 1944 РОКУ В СТРАТЕГІЧНИХ НАСТУПАЛЬНИХ ПЛАНАХ ТА БОЙОВИХ ДІЯХ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ ТА АРМІЇ КРАЙОВОЇ ПРОТИ ВЕРМАХТУ PDF
Василь Васильович Гулай, Наталія Мар’янівна Дмитришин 77-86
ПРОТИНАЦИСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СБ ОУН(Б) (1941 – 1944) PDF
Володимир Васильович Трофимович, Ярослав Миколайович Антонюк 87-110

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНИМ АЛЬЯНСОМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF
Юрій Васильович Бураков 111-120
ВІЙСЬКОВІ ХИТРОЩІ КУБАНСЬКИХ КОЗАКІВ ПІД ЧАС АНТИБІЛЬШОВИЦЬКОГО ПОВСТАННЯ У БАТАЛПАШИНСЬКОМУ ВІДДІЛІ ВЛІТКУ 1918 р. ЗА СПОГАДАМИ А.Г. ШКУРО PDF
Вадим Васильович Задунайський 121-134
США І «ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2» У СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ КАРИКАТУРІ PDF
Лілія Юріївна Питльована 135-156
МІЖНАРОДНЕ ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ВІЙСЬКОВОГО З’ЄДНАННЯ «ЛИТПОЛУКРБРИГ») PDF
Павло Миколайович Проховник 157-167
ВІЙНИ ПАМ’ЯТНИКІВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИНАХ: ВІДГОМІН МИНУЛОГО ЧИ ПОЛІТИЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ? PDF
Людмила Василівна Стрільчук 168-180

ІСТОРІЯ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

ГАРМАТИ XIV– XVIII СТ. В СУЧАСНІЙ МУЗЕЙНІЙ ЕКСПОЗИЦІЇ PDF (English)
Мар'яна Андріївна Верхотурова 181-192
БУДІВНИЦТВО РІЧКОВИХ БОЙОВИХ КОРАБЛІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ВЕРФЯХ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Павло Петрович Ткачук, Андрій Іванович Харук 193-205

ЛОКАЛЬНІ ВІЙНИ ТА ЗБРОЙНІ КОНФЛІКТИ СУЧАСНОСТІ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ PDF
Олександр Володимирович Турчак, Марта Степанівна Надрага 206-216
ВИСВІТЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ В ІСТОРИЧНИХ ОН-ЛАЙН ДЖЕРЕЛАХ PDF (English)
Роман Збігньович Хардель, Олександра Михайлівна Мельник 217-227
ВИСВІТЛЕННЯ РОСІЙСЬКО-ГРУЗИНСЬКОЇ ВІЙНИ 2008 Р. У ЗАХІДНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Андрій Іванович Харук, Аріадна Ігорівна Сороківська-Обіход 228-240

НАУКОВІ ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЇ

НА ЗАХИСТІ ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ PDF
Микола Романович Литвин 241-244
НЕПРОГОВОРЕНА ДО КІНЦЯ ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА PDF
Лілія Володимирівна Трофимович, Андрій Юрійович Сухих 245-251